Propozycja doboru pieśni na uroczystość Św. Stanisława

Zamiast wstępu chciałabym przypomnieć piękny przekład hymnu „Gaude Mater Polonia” przez Leopolda Staffa uczyniony. Jest w nim wszystko co dzisiaj ważne – wezwanie do radości i dumy, przypomnienie sylwetki świętego Stanisława, prośba, by Jego wstawiennictwo u Pana wyjednało nam wszelkie potrzebne łaski.

O ciesz się, Matko–Polsko, / w sławne Potomstwo płodna! / Króla królów najwyższego Pana wielkość / Uwielbiaj chwałą przynależną. //

Zamiast wstępu chciałabym przypomnieć piękny przekład hymnu „Gaude Mater Polonia” przez Leopolda Staffa uczyniony. Jest w nim wszystko co dzisiaj ważne – wezwanie do radości i dumy, przypomnienie sylwetki świętego Stanisława, prośba, by Jego wstawiennictwo u Pana wyjednało nam wszelkie potrzebne łaski.

O ciesz się, Matko–Polsko, / w sławne Potomstwo płodna! / Króla królów najwyższego Pana wielkość / Uwielbiaj chwałą przynależną. //

Albowiem z Jego łaskawości / Biskupa Stanisława męki / Niezmierne, jakie on wycierpiał / Jaśnieją cudownymi znaki. //

Potykał się za sprawiedliwość, / Przed gniewem króla nie ustąpił: / I staje żołnierz Chrystusowy / Za krzywdę ludu sam do walki. //

Ponieważ stale wypominał / On okrucieństwo tyranowi, / Koronę zdobył męczennika, / Padł posiekany na kawałki. //

Niebiosa nowy cud zdziałały, / Bo mocą swą Niebieski Lekarz / Poćwiartowane jego ciało / Przedziwnie znowu w jedno złączył. //

Tak to Stanisław biskup przeszedł / W przybytki Króla niebieskiego, / Aby u Boga Stworzyciela / Nam wyjednywać przebaczenie. //

Gdy kto dla zasług jego prosi, / Wnet otrzymuje zbawcze dary: / Ci, co pomarli nagłą śmiercią, / Do życia znowu powracają. //

Choroby wszelkie pod dotknięciem / Pierścienia jego uciekają, / Przy jego świętym grobie zdrowie / Niemocnych wielu odzyskuje. //

Słuch głuchym bywa przywrócony, / A chromy kroki stawia raźno, / Niemowom język się rozwiązał, / W popłochu szatan precz ucieka. //

A przeto szczęsny ty, Krakowie, / Uposażony świętym ciałem, / Błogosław po wsze czasy Boga, / Który z niczego wszystko stworzył. //

Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi / Cześć, chwała, sława, uwielbienie, / A nam tryumfy męczennika / Niech wyjednają radość wieczną. Amen.

 

Wejście: Chwała Tobie, Gospodzinie ( Siedlecki str. 305; t.: Anonim XV/XVI w., m. D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, str. 208).

Gaude Mater Polonia, t. i m. Wincenty z Kielczy, opr. T. Klonowski (do znalezienia w wielu śpiewnikach, w sieci, w zasobach domowych☺)

Ortus de Polonia, motet ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, m. Mikołaj Zieleński można znaleźć na stronie Biblioteki Caecilianum

Nie wyobrażam sobie świętowania tej uroczystości bez którejś z wyżej wymienionych pieśni. Wszystko zależy od tego czy mamy możliwość wykonania czterogłosowych kompozycji tak ważnych w naszej historii i tradycji jak „Gaude Mater Polonia”. Nie może to być po prostu wykonanie dla samego wykonania. Jeśli takich możliwości nie mamy, wydaje mi się, że lepiej uciec się do prostszej „Chwała Tobie, Gospodzinie” – równie pięknej, równie dawnej, równie ważnej.

Wszystkie trzy utwory mówią o życiu i postaci św. Stanisława i wzywają do radości, dumy z posiadania tak wielkiego Orędownika u tronu Boga.

Przygotowanie darów: Czym się Panu odpłacę (m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 209).

Komunia: Bóg tak ukochał świat (m. A. Gouzes OP, opr. br. dominikanie, Niepojęta Trójco, t. I, str. 173).

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” – św. Paweł przypomina nam dzisiaj w Liście do Rzymian. Nikt nas nie może odłączyć od Jego miłości. Spożywamy Ciało Chrystusa, które jest nasza mocą, naszym życiem, naszym zwycięstwem. Święty Stanisław mocno tego doświadczył.

Uwielbienie: Niechaj Cię, Panie (m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 406).

Wielkie są dzieła (m. J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. II, str. 250)

Wobec wielkiej tajemnicy świętości i męczeństwa za wiarę tylko uwielbienie pozostaje. Niechaj więc wielbią Pana wszystkie Jego dzieła, niech głoszą Jego potęgę.

Zakończenie: Boże, coś Polskę (Siedlecki str. 526)

Św. Stanisław, Biskup i Męczennik, jest patronem Polski. Warto w dniu jego święta przypomnieć sobie o konieczności modlitwy za Ojczyznę, poprosić o błogosławieństwo dla niej. A ten hymn Felińskiego jest chyba jednym z najbardziej znanych, takim, który naprawdę może zaśpiewać cała świątynia.

Zobacz także