Propozycja doboru pieśni na uroczystość Świętych Piotra i Pawła

Wejście:

Duch Pański nade mną

Obchodzimy dziś uroczystość świętych Piotra i Pawła. Proponujemy rozpocząć Eucharystię od pieśni, w której tego dnia szczególnie pamiętamy o Świętych Apostołach wybranych do tego, by głosić światu Ewangelię.

Przygotowanie darów:

Niech oblicze Twe

W pieśni tej, jako wierni słudzy Pana, wołamy do Boga o to, by rozświetlał nasze drogi. Aby kierował nami tak, jak niegdyś kierował apostołami, których wybrał.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie

Tekst tej pieśni opiera się na słowach psalmu wykonywanego podczas dzisiejszej liturgii. Ich powtórne przytoczenie jest zachętą do dziękczynienia i uwielbiania Pana.

Wyjście:

Wielkie są dzieła

Pieśń na wyjście powinna być hymnem wysławiającym Boga za Jego nieskończoną miłość i bogactwa, jakimi obdarzył człowieka. Można zatem w tym miejscu wykonać pieśń Wielkie są dzieła.

Monika Mystkowska

Zobacz także