Propozycja doboru pieśni na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C

Wejście:

Chrystus Pan w niebo wstępuje („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedlecki, wyd.XXXVI, s.108)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. Proponujemy rozpocząć dzisiejszą liturgię sprawowaną w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego śpiewem Chrystus Pan w niebo wstępuje.

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat

W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. W nawiązaniu do tych słów proponujemy podczas przygotowania darów pieśń Idźcie na cały świat.

Komunia:

Dajesz Jezu Ciało Swe („Niepojęta Trójco”, s. 168)

Podczas antyfony na komunię słuchamy słów: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Warto, nawiązując do nich, przypomnieć, że ta obecność Chrystusa realizuje się w Eucharystii – przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, prawdziwie się z Nim jednoczymy.

Wyjście:

Wielkie są dzieła (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W psalmie słyszeliśmy dziś zachętę, aby radośnie wyśpiewywać chwałę i potęgę Pana. Na zakończenie można więc wybrać taką pieśń, przez którą wysławiamy Boga.

Wniebowstąpienie
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także: Hymn św. Bedy Czcigodnego

Zobacz także