Propozycja doboru pieśni na uroczystość Wniebowstąpienia

Wejście:

Chrystus Pan w niebo wstępuje

Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dlatego też już na początku Eucharystii warto podkreślić przez śpiew prawdę o Wniebowstąpieniu, którą usłyszymy w Ewangelii.

Przygotowanie darów:

Idźcie na cały świat

W czytanej dziś Ewangelii słyszymy: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Warto nawiązać do tego przesłania, śpiewając pieśń Idźcie na cały świat.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie

W tym miejscu proponujemy eucharystyczną pieśń, w której powierzamy się Panu i głosimy Jego wielką dobroć.

Wyjście:

Otoczon gronem świętych aniołów

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, która jest zawierzeniem się Temu, który Zmartwychwstał i Wniebowstąpił, aby panować nad światem.

Monika Mystkowska

Zobacz także