Propozycja doboru pieśni na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wejście:

Królu Niebieski, Pocieszycielu („Niepojęta Trójco”, s.207)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę”, w kolekcie zaś kapłan zanosi do Boga wołanie: „(…) ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii”. Warto rozpocząć dzisiejszą liturgię, przywołując obecność Ducha Świętego i prosząc o Jego łaski.

Przygotowanie darów:

Pokój Wam (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W Ewangelii czytanej w czasie liturgii słyszymy wypowiadane przez Jezusa do uczniów słowa: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Proponujemy nawiązać do tych zdań, śpiewając podczas przygotowania darów pieśń Pokój Wam.

Komunia:

Różne są dary łaski (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza antyfona na komunię mówi: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili wielkie dzieła Boże”. W drugim czytaniu słyszymy natomiast słowa: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich”. Można więc podczas komunii wykonać pieśń Różne są dary łaski.

Wyjście:

Chwalcie Pana (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Podczas psalmu wychwalaliśmy Boga słowami: „Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich.Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu”. Na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń, która będzie kontynuacją myśli zawartej w psalmie.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów:

Msza o Zmartwychwstaniu
Wejście: O Stworzycielu Duchu, przyjdź
Aspersja: Przyjdź Duchu Święty
Przygotowanie darów: Wstał Pan Chrystus
Komunia: Magnificat Alleluja
Wyjście: Na zmartwychwstanie Pańskie

 

Monika Mystkowska

Zobacz także