Propozycja doboru pieśni na wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

Wejście:

Psalm 91 (Bóg Twój przekazał moc swoim aniołom)

Uczestnicząc w dzisiejszej liturgii, składamy wdzięczność Bogu za to, że posłał nam swoich aniołów, aby to oni opiekowali się nami. Rozpoczynając Eucharystię można zaśpiewać pieśń opartą na słowach wykonywanego dziś psalmu, która przypomina nam o tej prawdzie.

Przygotowanie darów:

Z Tobą ciemność

Podczas dzisiejszej liturgii słuchamy tekstów, w których szczególnie zaakcentowane jest to, że Pan Bóg sprawuje nad nami swą opiekę. Dlatego też podczas przygotowania darów można zaśpiewać pieśń, w której wyrażamy naszą wielką ufność, że to On nas prowadzi i wskazuje nam drogę.

Komunia:

Dzięki Ci, Panie

Przystępując do stołu Pańskiego, proponujemy wykonać pieśń, w której dziękujemy Bogu za to, że jest dla nas Pokarmem oraz za wszystkie Jego dary.

Wyjście:

Aniele Boży

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń, którą modlimy się do Anioła Stróża.

Monika Mystkowska

Zobacz także