Propozycja doboru śpiewów na IV Niedzielę Adwentu roku C (2009)

Wejście: Boża Mądrości (Niepojęta Trójco, s. 127)
Na rozpoczęcie liturgii proponuję zaśpiewać pieśń z tekstem hymnu z niedzielnych nieszporów.

Przygotowanie darów: Niebiosa rosę (śpiewnik ks. Siedleckiego, opr. U. Dąbrowska-Rogala)
„Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.” (antyfona na wejście)

Komunia: Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, s. 168)

Uwielbienie: O usłysz mój głos (Taizé, Niepojęta,Trójco, s. 287)
„Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.” (z psalmu responsoryjnego)

Wyjście: Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco, s. 218)
Przez wstawiennictwo tej, która uwierzyła, że spełnią się jej słowa powiedziane od Pana, prośmy o taką wiarę dla nas.

Monika Różańska 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.