Propozycja doboru śpiewów na Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wejście: O Krwi i Wodo (m.:P.Pałka, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Pieśń ta, mówiąca o Miłosierdziu wypływającym z Serca Jezusa, dobrze wprowadzi nas w tajemnicę dzisiejszej uroczystości. 

Przygotowanie darów: Na wieki (m.:P.Pałka, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Jest to pieśń o Bożym Miłosierdziu, zwrotki dodatkowo podkreślają wątek Bożej opieki nad nami, silnie wyeksponowany zwłaszcza w I czytaniu.

Komunia: Zbliżam się w pokorze (mel. tradycyjna)
W tej pieśni eucharystycznej silnie podkreślony jest wątek umocnienia w wierze, która pozwala nam "poznać miłość Chrystusa" (II czyt.)

Uwielbienie: O Jezu cichy i pokorny (m.:Taize, śpiewnik Niepojęta Trójco)
Pieśń ta stanowi modlitwę o to, żeby nasze serca stały się podobnymi do Serca Jezusa.

Wyjście: Litania o Bożym Miłosierdziu (m.: P. Pałka, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Litania wprowadzi nas w kontemplację Bożego Miłosierdzia.

Urszula Rogala

Propozycja II

 

Wejście: Witaj Krynico (Siedl.)
Chrystus hojnie nas obdarza swoimi łaskami płynącymi prosto z Jego Serca. Na rozpoczęcie dzisiejszej liturgii zaśpiewajmy pieśń Sercu Jezusowemu przebitemu włócznią z miłości do nas.

Przygotowanie darów: Tak bowiem Bóg (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Odwołując się do dzisiejszej ewangelii i aklamacji podczas ofiarowania możemy zaśpiewać pieśń „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego nam dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne.” 

Komunia: Jezu, miłości Twej (Siedl.)
W tej pieśni okazujemy wdzięczność Stwórcy za to, że dal nam Siebie jako pokarm na wieczność. 

Uwielbienie: Misericordias Domini (Taize, nr 58)
„Będę na zawsze wyśpiewywał miłosierdzie Pana.”

Wyjście: Kochajmy Pana (Siedl.)
Na zakończenie oddajmy jeszcze raz oddajmy hołd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Karolina Magnuska

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.