Propozycja doboru śpiewów na V niedzielę Wielkiego Postu roku C

Wejście: Zbudź się, o śpiący (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Dzisiejsza liturgia niesie ze sobą wezwanie do przemiany, do nawrócenia. W Ewangelii słyszymy nawoływanie do tego, byśmy zaprzestali osądzania innych ludzi, byśmy potrafili patrzyć na nich z miłością. Warto rozpocząć Eucharystię od śpiewu, który wzywa nas do przemiany.

Przygotowanie darów: U Ciebie, Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)
W antyfonie na wejście słyszymy słowa: „Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką”. W nawiązaniu do nich proponujemy podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń U Ciebie, Boże.

Komunia: Duszo Chrystusowa („Exultate Deo”, s.464)
Podczas modlitwy po komunii słyszymy słowa: „Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego Ciało i Krew przyjmujemy”. W czasie komunii można odwołać się do te właśnie modlitwy, śpiewając pieśń Duszo Chrystusowa.

Wyjście: Krzyżu Święty („Niepojęta Trójco”, s.183; „Exultate Deo”, s.270 )
Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń, przez którą uwielbiamy krzyż Chrystusa i oddajemy mu cześć.

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także