Propozycja doboru śpiewów na XVII niedzielę zwykłą, rok C

Wejście: Złącz, Panie, miłujących Cię

Dzisiejsza antyfona na wejście głosi, że „Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, Bóg dom gotuje dla opuszczonych, On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę”. Rozpocznijmy liturgię XVII Niedzieli Zwykłej pieśnią „Złącz, Panie, miłujących Cię”, w której śpiewamy, że Bóg ma przygotowane dla nas mieszkania w niebie.

Przygotowanie Darów: Ojcze z niebios, Boże

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii nauczył uczniów modlitwy, skierowanej do Ojca, który jest w niebie. Nawiązując do fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, zaśpiewajmy w czasie procesji z darami pieśń „Ojcze z niebios, Boże”, poddając się woli Najwyższego.

Komunia święta: Pójdźcie błogosławić Pana albo: Jezu, Jezu do mnie przyjdź

W pierwszej antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach”. Wyraźmy myśl psalmu 103 (102) śpiewem pieśni „Pójdźcie błogosławić Pana”. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” – nawiązaniem do drugiej antyfony komunijnej, zaczerpniętej z błogosławieństw ewangelicznych, jest pieśń „Jezu, Jezu do mnie przyjdź”, w której wyrażamy prawdę, iż Jezus Chrystus jest „przyjacielem czystych dusz”.

Uwielbienie: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan

Po Komunii świętej uwielbiamy Boga Ojca za dar Jezusa Chrystusa śpiewem „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan”, nawiązującym do psalmu 138 (137) z dzisiejszej Liturgii Słowa Bożego.

Zakończenie: Boże mocny, Boże cudów

Jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić do Boga: „Ojcze nasz”. Zakończmy liturgię śpiewem „Boże mocny, Boże cudów”, w której nazywamy Stwórcę naszym Przenajświętszym Ojcem.

Utwór organowy: J. S. Bach, Vater unser im Himmelreich, BWV 762

W czasie dzisiejszej liturgii można wykonać utwór Jana Sebastiana Bacha, który koreluje z usłyszanym fragmentem Ewangelii.

Marcin Juraha

Zobacz także