Propozycja doboru śpiewów na święto Przemienienia Pańskiego

Święto Przemienienia Pańskiego to „trudne” święto. To nie tylko pobożny obrazek Pana Jezusa w białej szacie ze Starcami po prawej i lewej stronie, ale ogromna tajemnica.

W Przemienieniu na górze Tabor Jezus ukazuje, że prawdziwie jest Synem Bożym, umacnia uczniów na czas swojej Meki; ukazuje im swoje uwielbione, można by rzec, paschalne oblicze, aby gdy przyjdzie godzina Krzyża, oni mieli ten wizerunek przed oczami. Bóg nie wymazuje krzyża z naszego życia, ale w dzisiejszym święcie ukazuje nam do czego krzyż może prowadzić, jeżeli pójdziemy drogą, którą wskazuje dziś Ojciec: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Przez Przemienienie Pan ukazuje nam chwałę, która czeka nas w wieczności. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec dzisiejszego Święta, jest ono wspaniałą okazją do radości wynikającej z tego, iż nasze życie nie skończy się tu na ziemi, ale będzie trwało wiecznie w chwale Ojca: Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami (dzisiejsza kolekta).

Wejście: Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (t.: hymn brewiarzowy, m. pieśni: Krzyżu Chrystusa, Exsultate Deo, wydanie 10, str. 389)

Antyfona na rozpoczęcie dzisiejszej liturgii brzmi: „W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, i odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.” por. Mt 17, 5 Proponowany przeze mnie śpiew nawiązuje do tej antyfony i doskonale wprowadza w tajemnicę dnia dzisiejszego. Pieśń ta jest tłumaczeniem łacińskiego hymnu Quicunque Christum quaeitis.

Przygotowanie darów: Ludu kapłański – zwrotka 1 (t., mel.: L. Deiss., opr.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 222)

Jezus, umiłowany Syn Ojca, jest odbiciem Jego chwały. W Jezusie dostrzegamy prawdziwe oblicze Boga, pełne miłości i chwały. Posłuszni wezwaniu Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, idźmy za Panem drogą, który On przygotował dla nas, a dojdziemy tam, gdzie nie będzie łez i cierpienia.

Komunia: Zbliżam się w pokorze (mel., t.: trad., opr.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II)

Przemienione Ciało Jezusa zostaje nam ofiarowane w komunii świętej, pod postacią chleba. Zachęcam do wykonania dzisiaj wszystkich zwrotek proponowanej pieśni, nawet kiedy procesja komunijna nie będzie trwała za długo. A po pieśni proponuję chwile ciszy – czas na kontemplację Bożego Oblicza, które nosimy w sobie. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Zakończenie: Niech Oblicze Twe (mel.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, t. I, str, 289)

Niech ta pieśń będzie naszą modlitwą skierowaną do Pana: Niech oblicze Twe, Panie mój, zajaśnieje nad sługą Twym. Niech przenika mnie jego blask.

Zobacz także