Propozycja doboru śpiewów na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok B

Wejście: Kantyk trzech młodzieńców (m.: A. Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco)
Jest to pieśń o niezwykle radosnym i podniosłym charakterze (a jednocześnie nietandetna i niepatetyczna!), chwaląca Pana Boga i Jego wielkość, również w kontekście Królestwa Bożego. 

Przygotowanie darów: Wielki jest Pan (m.: A. Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco)
Ta pieśń również chwali Boga, tym razem słowami psalmu 145. "Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu".

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (oprac.: D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Ta pieśń łączy tematykę eucharystyczną z wysławianiem Boga: "Na mych ustach chwała Jego nieustannie gości".

Uwielbienie: Króla wznoszą się znamiona (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Ta pieśń ukazuje nam królowanie Jezusa jako pokorną służbę w Miłości, aż do śmierci na Krzyżu. 

Wyjście: Psalm 145 (m.: P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Śpiewając tę pieśń możemy wyrazić tęsknotę za Królestwem Bożym i udziałem w radości świętych.

Urszula Rogala

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.