Propozycja dobru pieśni na uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela

24 czerwca Kościół obchodzi Uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela. W tym roku dzień ten wypada w niedzielę, ale mimo to formularz Eucharystii sprawowanej w tym dniu będzie zaczerpnięty z Uroczystości.

Warto również podkreślić, iż Kościół, przy wspomnieniu Świętych, celebruje dzień śmierci czyli narodzin dla nieba, a przy uroczystości św. Jana Chrzciciela, obchodzimy Jego ziemskie narodziny, co podkreśla znaczenie tego świętego w historii Odkupienia. Święty Jan Chrzciciel jest prorokiem, który zamyka Stary Testament, jest głosem wołającym na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, jest poprzednikiem Jezusa Chrystusa, który mówił o sobie: trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał. Podczas dzisiejszej Liturgii za wstawiennictwem św. Jana Chrzciela prośmy Pana, abyśmy swoim życiem świadczyli o Jezusie i w pokorze serca głosili Dobrą Nowinę naszym braciom.

Wejście: By zdolne były (Ut queant laxis) (Siedl.)

Antyfona na wejście: Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości, i przygotować Panu lud doskonały. J 1, 6–7; Łk 1, 17 Dzisiejszą liturgię winniśmy rozpocząć śpiewem dedykowanym św. Janowi Chrzcicielowi. Tekst proponowanej przeze mnie pieśni zaczerpnięty jest Hymnu nieszpornego Pawła Diakona z VII w., melodia gregoriańska.

Przygotowanie darów: Błogosław Panie nas (Exsultate Deo)

Św. Jan Chrzciciel od łona matki był przeznaczony do wielkich dzieł Boga. Nas również Pan wybrał i przeznaczył do głoszenia Jego Ewangelii. Zafascynowani postawą św. Jana wołajmy: z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Siedl., mel.: S. Ziemiański SJ, opr.: D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, t. II, s. 354)

Witaj pokarmie (t.: trad., m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, s. 361)

Dzisiejsza antyfona na komunię: Dzięki serdecznej litości naszego Boga, nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce. Łk 1, 78 W Eucharystii Jezus nawiedza nasze serca, jest Słońcem, które ogrzewa, ale nie spala, oświetla, ale nie oślepia. Zakosztujmy z dobroci Pana.

Uwielbienie: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela (Exsultate Deo)

Razem z Zachariaszem, słowami Jego kantyku, wyśpiewajmy Bogu chwałę za dar i przykład życia św. Jana Chrzciciela.

Zakończenie: Niechaj Cię, Panie – Psalm 145 (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 406)

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – zwrotka 7 (Siedl.)

Kończąc dzisiejszą Eucharystię uwielbiajmy Pana dar Świętych, którzy poprzedzili nas do niebieskiej Ojczyzny, a teraz orędują za nami przed tronem Najwyższego.

Zobacz także