Propozycja modlitwy wiernych na Mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który tej nocy, kiedy był wydany, podczas Ostatniej Wieczerzy polecił Kościołowi sprawować Eucharystię. Módlmy się do Boga i prośmy w potrzebach Kościoła i całego świata.


1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby wytrwał w pasterskim powołaniu i gromadził w jedno powierzony mu Lud Boży.

2. Módlmy się za księży posługujących w naszej wspólnocie parafialnej, aby ich pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby szanowali miejsce religii w życiu politycznym i nie obawiali się postępowania zgodnie z chrześcijańskim sumieniem.

4. Módlmy się za cierpiących z powodu zdrady, zazdrości i nienawiści, aby umocnieni pokorą Chrystusa ukrzyżowanego odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości nieprzyjaciół.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku, aby oczyszczeni Krwią Zbawiciela cieszyli się życiem wiecznym.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych i wszystkich członków naszej parafii, abyśmy z wiarą uczestniczyli we Mszy Świętej i z ufnością powierzali Bogu w ofierze swoje życie.

Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, Ty przez śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy. Pomnóż w nas dary łaski, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Zobacz także