Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Zgromadzeni jako żywy Kościół, ogarnijmy serdeczną modlitwą sprawy Kościoła, świata i naszej ojczyzny. Wołajmy do Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Bożej Matki.

1. Módlmy się za Kościół na całej ziemi, aby dla świata był znakiem nieustannej opieki Boga nad ludźmi.

2. Prośmy za pasterzy Kościoła w Polsce, aby chcieli służyć Bogu i ludziom na wzór Maryi.

3. Módlmy się za wszystkie matki, aby Boże błogosławieństwo i ludzkie wsparcie pomogły im w wychowaniu dzieci.

4. Módlmy się za pielgrzymów nawiedzających częstochowskie sanktuarium, aby Duch Święty umacniał ich w wytrwałej modlitwie.

5. Za wstawiennictwem Maryi módlmy się za umierających, aby zachowali ufność w Boże miłosierdzie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy tak jak Maryja przyjmowali wolę Boga.

Boże, Ojcze, okaż nam swoje miłosierdzie, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i umocnij naszą nadzieję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zobacz także