Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza w nocy, Pasterka)

W tę świętą noc Bożego Narodzenia, opromienioną blaskiem przychodzącego Zbawiciela, prośmy naszego Ojca.

1. Boże, przez przyjście Twojego Syna ujrzały zbawienie wszystkie krańce ziemi. Spraw, aby Kościół był w świecie zwiastunem tej Dobrej Nowiny.

2. Boże, prorocy zapowiadali wzejście nowego światła dla ludów żyjących w mroku. Opiekuj się narodami na ziemi, aby wszyscy ludzie mogli dojść do prawdziwej wiary.

3. Boże, Twój Syn przyniósł światu pokój. Udziel go mieszkańcom Ziemi Świętej, aby w miejscach uświęconych narodzeniem i życiem Jezusa zapanowała zgoda.

4. Boże, dla Twojego Syna w noc narodzenia nie było miejsca w gospodzie. Polecamy Ci ludzi bezdomnych, rodziny bez dachu nad głową, pozbawionych ojczyzny i głodujących.

5. Boże, Twoja łaska uświęciła życie Maryi i Józefa. Napełniaj jednością wszystkie rodziny naszej parafii, aby ich miłość pomagała w budowaniu wspólnoty Kościoła.

6. Boże, Twoje odwieczne Słowo zamieszkało między nami. Niech przychodzący w tej Eucharystii Chrystus umocni nas w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście.

Ojcze, niech narodzenie Jezusa rozproszy ciemności grzechu i udzieli nam światła Twojej Prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz także