Propozycja pieśni na święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Wejście:

Krzyżu Chrystusa („Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 120)

W antyfonie na wejście na święto Podwyższenia Krzyża Świętego słuchamy: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni”. Odnosząc się do tych słów, można rozpocząć dzisiejszą liturgię śpiewem Krzyżu Chrystusa.

Przygotowanie darów:

Duszo Chrystusowa („Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 256)

Podczas dzisiejszej modlitwy nad darami kapłan mówi: „Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów Ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata”. Ufni w Bożą łaskę możemy w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Duszo Chrystusowa.

Komunia:

Bóg tak ukochał świat („Niepojęta Trójco”, s. 173)

W dzisiejszej Ewangelii słuchamy słów: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. W nawiązaniu do nich w czasie komunii proponujemy śpiew Bóg tak ukochał świat.

Wyjście:

Krzyżu Święty („Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 117; „Niepojęta Trójco”, s. 183)

W czasie modlitwy po komunii kapłan zanosi podziękowanie słowami: „Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez Ofiarę złożoną na drzewie krzyża”. Na zakończenie liturgii można zaśpiewać pieśń, w której wychwalamy Pana za ofiarę, jaką złożył za nas na krzyżu.

 

Zobacz także