Propozycje doboru pieśni na II niedzielę Wielkiego Postu

Liturgia tego dnia skupia się na tajemnicy Przemienienia Jezusa (Ewangelia). Poprzez doświadczenie Góry Tabor, Jezus chce nas umocnić, jak swoich uczniów i przygotować nas na zbliżające się wydarzenia, w których będziemy uczestniczyć w czasie Świętego Triduum Paschalnego. 

Wejście: Zbudź się o śpiący (ze zbiorów Ośrodka liturgicznego)
Śpiew ten, a szczególnie jego 4 zwrotka, nawiązuje bezpośrednio do antyfony na wejście:
”O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.”
Niech Oblicze Twe (Niepojęta Trójco, str. 289)
Ten śpiew też nawiązuje do antyfony na wejście. Jest wołaniem do Pana, aby Jego Oblicze jaśniało nad nami. Tylko z Jezusem, umocnieni Jego blaskiem, jesteśmy wstanie wejść w tajemnice Przemienienia, a co za tym idzie, zjednoczyć się z Jezusem w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (Exsultate Deo)
Śpiew ten wprowadza nas w liturgie drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Mówi o tym, o czym usłyszymy w Ewangelii: o doświadczeniu Góry Tabor i Przemienieniu Chrystusa. 3 zwrotka tego śpiewu nawiązuje też do pierwszego czytania z Księgi Rodzaju. Tekst tego śpiewu zaczerpnięty z liturgii godzin, a melodia, wszystkim znana, zaczerpnięta z pieśni: „Krzyżu Chrystusa.
Przygotowanie darów: Wierzymy w Ciebie Chryste
Liturgia drugiej niedzieli Wielkiego Postu ukazuje Jezusa jako Światłość, która rozprasza mroki naszego życia. Dlatego śpiewając ten śpiew, prośmy Pana Jezusa aby: „napełnił serca swoim światłem, byśmy się stali dziećmi światłości”
Bliskie jest Królestwo Boże, zwrotki 1 i 2 (Siedlecki)
Tylko prawdziwe nawrócenie i odrzucenie od siebie naszych grzechów, da nam możliwość przebywania w obecności Boga, który jest prawdziwą Światłością.
Komunia: Bóg tak ukochał świat (Niepojęta Trójco, str. 173)
Bóg w swoim nieskończonym Miłosierdziu posyła nam Swojego Syna – Jezusa Chrystusa, który składa siebie w ofierze za nas. Śpiew ten bardzo pięknie ukazuje te prawdę, a swoim tekstem nawiązuje również do dzisiejszego drugiego czytania.
Panie mój nie jestem godzien (Niepojęta Trójco, str. 172)
My, ludzie grzeszni, nie jesteśmy godni Boga. Ale On, w swoim miłosierdziu posyła nam Swojego Syna, który „za wszystkich siebie złożył w ofierze, On sam jest Żertwą i Kapłanem” jak śpiewamy w jednej ze zwrotek proponowanego śpiewu. Dlatego bez lęku i z ufnością w sercu „zbliżmy się wszyscy z czystym sercem i wiarą, przyjmijmy Sakrament wiecznego Zbawienia” gdyż „nasz Zbawiciel, Chrystus, Jedyny Syn Boży męką na Krzyżu wybawił świat cały.”(zwrotka 2 i 3)
Witam Cię, witam
To propozycja śpiewu bardziej tradycyjnego, znanego w naszych kościołach. Doskonale pasuje na procesje komunijną w okresie Wielkiego Postu, gdyż oddaje charakter tego Świętego czasu.
Uwielbienie: ŚWIĘTE MILCZENIE
Czas Wielkiego Postu skłania nas do milczenia. Dlatego warto, po uprzednim zapowiedzeniu celebransa, wprowadzić do liturgii moment milczenia po Komunii Świętej na osobiste uwielbienie i dziękczynienie.
Tylko w Twoim miłosierdziu Panie mój (ze zbiorów Ośrodka liturgicznego)
Razem z psalmistą wołajmy: „Mamy nadzieję w miłosierdziu Twoim Panie”. Tylko Jezus może nas wybawić od śmierci wiecznej, w Jego ranach jest nasza siła i moc.
Zakończenie: Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi (Zważ Panie i okaż miłosierdzie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie) (Gaudeamus, łaciński śpiewnik mszalny)

Zakończmy dzisiejszą liturgie prośbą do Boga, aby okazał nam swoje miłosierdzie, usłyszał nasze jęki i nasze przestępstwa łagodnie przebaczył. Można również ten śpiew wykonać w polskiej wersji. Tłumaczenie znajdziemy w śpiewniku Exsultate Deo pod tytułem: „Wejrzyj na nas.” Mało w naszych kościołach w czasie Wielkiego Postu śpiewów pokutnych, a przecież pierwszy okres Postu jest właśnie wołaniem o miłosierdzie Pana wobec naszych grzechów. 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.