Propozycje doboru pieśni na II niedzielę zwykłą, rok B

Wejście: Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, str. 152)

Pieśń ta nawiązuje do słów dzisiejszej antyfony na wejście: Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.” Jest jednocześnie odpowiedzią na nią- w pierwszej zwrotce śpiewamy bowiem: „Będę Cię wielbił Boże mój i Królu i sławił Twoje Imię przez wszystkie wieki…”

Przygotowanie darów: Powierz Panu swą drogę (muz. S. Magolan, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszeliśmy o tym, jak Bóg woła młodego Samuela, słyszeliśmy też o powołaniu pierwszych apostołów. Odpowiedź na głos Boga, decyzja na pójście za Nim, często tak bardzo radykalna, musi się dokonywać w zaufaniu i wierze, że On sam będzie w nas działał. Do tego zachęca nas proponowana pieśń.

Komunia:  Różne są dary łaski (muz. P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Niezależnie od powołania, jakie otrzymaliśmy, wszyscy jesteśmy członkami Mistycznego Ciała Chrystusa (por. II czytanie), dla każdego z nas Pan zastawia obficie stół… (por. antyfona na Komunię) i każdy z nas potrzebuje się z niego posilić.

Uwielbienie: Gloria Tibi Domine (muz. M. Kłos, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

„Gloria Tibi Domine et Sancto Nomine Tuo (…)” – niech te słowa uwielbienia staną się naszą modlitwą.

Zakończenie: Nic nas nie zdoła odłączyć (Niepojęta Trójco, str. 305)

Niech Pan Bóg daje nam Ducha swojej miłości, o którego prosiliśmy w antyfonie po Komunii. Niech uzdalnia nas do świętego życia, abyśmy – mocni Jego miłością – nigdy się od Niego nie odłączyli…

Monika Różańska

Inna propozycja:

Wejście: Wielki Jest Pan

Aspersja: Stwórz o mój Boże

Przygotowanie darów: Czym się Panu odpłacę (ps 116)

Komunia: Dzięki Ci Panie

Uwielbienie: NIechaj Cię Panie (introit ps 145)

missa greg.

Igor Gnius OP

 

Zobacz także