Propozycje doboru pieśni na III niedzielę Wielkiego Postu

"Weźcie to stąd” – to słowa, które Chrystus kieruje w głębie nas samych. „Weźcie to stąd”, zabierzcie to co złe, uporządkujcie swoje życie. Takie słowa wypowiada Bóg mocny, do tego dochodzą konkretne czyny, dom ojca którym jest świątynia i zarazem nasze serce winien być miejscem świętym a nie targowiskiem.

Pieśni dzisiejsze powinny łączyć więc w sobie charakter bożej mocy i potęgi jak także refleksje kierującą nasze życie ku na wróceniu. Ponieważ jest to okres Wielkiego Postu charakter pieśni powinien być również pokutny. Dopuszcza się też pieśni o charakterze pasyjnym, należy jednak uważać ażeby nie przesłoniły one tajemnicy zmartwychwstania.

Propozycja I – Jakub Grzywa OP

Wejście: Chwała tobie Boże (muz. J. Gałuszka) NT s. 163 lub Jezu Tyś jest światłością mej duszy (muz. Taizé) NT s. 274 lub Pan króluje (muz. Brat Ephraim.)

Jezus przychodzi, ażeby wyplenić grzech i rozświetlić ciemność naszej duszy, jest to jednocześnie Pan chwalebny, Bóg mocny przychodzący z mocą i siłą. Śpiewy te choć różne w swoim charakterze odpowiadają charakterowi niedzielnej ewangelii.

Psalm: Rectus zbiory DOL lub Psalm nr 8 muz

Psalm w swojej treści wyraża spokój modlącego się psalmisty. Śpiew wyraża ufność w dobroć Boga dlatego powinien być radosny i durowy.

Aklamacja: Chwała tobie Słowo Boże (muz. J. Gałuszka) NT s.46 lub (muz. Paweł Bębenek) ZDOL

Opracowanie Głauszki jest polifonizujace i uroczyste, Bębenka z kolei proste i radosne obydwa opracowania pasują do treści niedzielnej liturgii.

Przygotowanie darów: Na cześć Krzyża (muz. Dawid Kusz OP)

Śpiew będącym poetyckim rozważaniem na temat Krzyża jest bardzo pięknym i refleksyjnym utworem Św Bonawentury, oddaje on w kolejnych strofach mistykę i znaczenie krzyża w naszym życiu.

Komunia: Panie nie jestem godzien (muz. Paweł Bębenek) zbiory DOLlub Panie mój nie jestem godzien (muz. A. Gouzes OP) NT s. 172.

Śpiew mówi o Bogu przychodzącym, do duszy człowieka człowiek Bóg- człowiek przychodzi do świątyni jaką jest człowiek aby wykorzenić z niej wszelkie zło, ale przede wszystkim aby w niej zamieszkać. Pieśń Bębenka opiera się od medytacji mistycznej Św Efrema na temat tajemnicy Eucharystii, Gouzes’a zaś jest innym rozważanie nieco odrębnym w treści, a także w charakterze muzycznym.

Wyjście: O Krwi i Wodo (muz. Piotr Pałka) lub Converte nos (Taizé opr. Dawid Kusz OP)

Pieśń o charakterze Wielkopostnej jedna mówiąca o nadziei ufających w Boże Miłosierdzie, druga mająca charakter pokutny, jest modlitewna prośbą o nawrócenie.

Msza: Missa de Sanctis (muz. Paweł Bębenek), zbiory DOL

Missa de Sanctis ma podniosły charakter, a przez jej harmoniczne nawiązania do skal modalnych chorału zbliża się opracowaniem do estetyki renesansu. Jej charakter pasuje do skupienia wielkopostnego.

Propozycja II – Michał Kłos

Wejście: Duch pański nade mną

Obietnicą otrzymania nowego ducha rozpoczyna liturgię antyfona na wejście – "Wyleję ducha mego na moich potomków i błogosławieństwo moje na swe latorośle" głosi werset proponowanego śpiewu. W ten sposób wyznajemy prawdę, iż Bóg oznajmiając nam prawdę o powołaniu do postępowania wg Jego prawa, nie zostawia nas samych. On naszym wspomożeniem, w świetle czego droga Jego przykazań już nie nakazem a obietnicą.

Przygotowanie darów: Tak Bóg umiłował świat (Taize, NT)

W nawiązaniu do aklamacji przed ewangelią, raz jeszcze wyśpiewujemy istotę chrystusowego posłannictwa. Ofiara Syna Bożego dokonała się jednak nie tylko pośrodku czasów, mamy w niej bowiem czynny udział podczas uczty eucharystycznej.

Komunia: Panie, nie jestem godzien(br. dominikanie, NT)

On żertwą i kapłanem to jedna z najbardziej poruszających modlitw recytowanych podczas tej pieśni eucharystycznej. Niechaj te słowa, będące idealnym przewodnikiem poprzez wielkopostne oczekiwanie Paschy, wybrzmią na nowo pobudzając nas zachwytu nad bożym planem zbawienia człowieka.

Uwielbienie: Duszo Chrystusowa (NT II)

Słowa Ignacego Loyoli pełne są, właściwej mu, "żołnierskiej" zwięzłości. Przyzywając Mękę Chrystusową daleki jest on od doloryzmu czy tkliwości, pragnie jedynie płynącego z niej umocnienia. Słabość ginącego na krzyżu Zbawiciela staje się mocą zbawionych, to "co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi" (1 Kor 1, 25, drugie czytanie).

Zakończenie: Jezu, Tyś jest światłością(Taize, NT)

Jaśniejąca nad nami świętość Pana jest jedną z obietnic zawartych w antyfonach na dzisiejszą niedzielę. Prośmy o nią słowami niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.

Propozycja III – Mariusz Ryś

Wejście: Bądź mi litościw (Siedlecki)

W kolekcie dzisiejszej niedzieli słyszymy m. in.: „[Boże]…przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu” . Błagając o miłosierdzie wołajmy w duchu pokuty: „Bądź mi litościw Boże nieskończony”

Przygotowanie darów: W krzyżu cierpienie (Siedlecki)

W Ewangelii dzisiejszej pojawia się zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. O tajemnicy krzyża mówi też II czytanie.

Komunia: Jezu, miłości Twej (Siedlecki)

Pieśń ku czci Serca Pana Jezusa „Jezu, miłości Twej”, a szczególnie jej druga zwrotka, nabiera szczególnego charakteru w okresie Wielkiego Postu. Dlatego proponujemy ją dziś na procesję komunijną.

Uwielbienie: Święte milczenie

Zakończenie: Któryś za nas cierpiał rany

Na zakończenie adorujmy Chrystusa nieodłącznym śpiewem wielkiego postu.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.