Propozycje doboru pieśni na IV niedzielę Wielkiego Postu

W Ewangelii Jezus w rozmowie z Nikodemem przywoła obraz węża wywyższonego przez Mojzesza na pustyni, który uratował Izraelczyków. To prefiguracja Jego męki i krzyża, niosących nam nowe życie. Śpiew wprowadza w adorację krzyża, a także temat wszystkich czytań, jakim jest łaska zbawienia.

Propozycja I – Małgorzata Kowalczuk

Wejście: Krzyżu święty nade wszystko (Niepojęta Trójco, s. 183) lub Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony (Siedlecki)
Nasze zbawienie nie musiało dokonać się przez cierpienie i śmierć Jezusa, ale Bóg w swym wielki miłosierdziu – o czym pisze św.Paweł w liście do Efezjan – pragnął w ten sposób okazać Swą nieskończoną miłość i dobroć, zblizyć się do człowieka, by go "przywrócić do życia", wywyższyć i wskrzesić jak Swego Syna.

Przygotowanie darów: Miłosierny Pan i łaskawy (Niepojęta Trójca, s. 150)
Jezus odkrywa przed nami cel swego przyjścia na świat –  nie po to, by potępić, ale by nas zbawić, choć na to nie zasługujemy.
Komunia: Bóg tak ukochał świat (Niepojęta Trójco, s. 173) lub Tak bowiem Bóg umiłował świat (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Nasza grzeszność sprawia, że bardziej "miłujemy ciemność niż swiatlość". Pieśń może pomóc w rozważaniu słów Jezusa: "Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła".
Uwielbienie: Z Tobą ciemność (Taize, Niepojęta Trójco, s. 276)
Zostaliśmy przez Boga stworzeni do nadziei, która rodzi się w cierpieniu, umieraniu, pokorze…Ale nas nie zawiedzie.
Wyjście: W swoim wielkim miłosierdziu (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
 
 
Propozycja II – Mateusz Łuksza OP
 
Pieśni dzisiejszej niedzieli prowadzą do czytań, które ukazują motyw działania Boga dla człowieka. Bóg kocha świat. Pragnie więc pocieszyć człowieka, oświecić go Bożym światłem, aby przywrócić mu prawdziwe życie .Pieśń na zakończenie opowiada o krzyżu i wskazuje miejsce, na które zaprowadziła Boga miłość do człowieka.
 
Wejście: Światłem i zbawieniem (Niepojęta Trójco, 155)
 
Przygotowanie darów: Tak bowiem Bóg umiłował świat (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
 
Komunia: Zbliżam się w pokorze (opr. P. Bębenek)
 
Wyjście: Świętość krzyża rozpamiętuj (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.