Propozycje doboru pieśni na IV niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Bóg nad swym ludem zmiłował się (Exsultate Deo, Siedlecki)
Śpiew ten, wprowadza nas niejako w liturgię słowa. Bóg w swojej nieskończonej miłości posyła nam Swojego Syna, Zbawiciela, który razem z nami walczy z duchami ciemności. Dlatego wspólnie wołajmy: „Chryste króluj, Chryste zwyciężaj” - Tylko z Jezusem możemy wygrać tę walkę.

Przyjdźcie radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco, s. 165)
W antyfonie na wejście słyszymy: „Ratuj nas Panie, nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chwały.” Zaproponowany śpiew zachęca nas do wspólnego uwielbienia Pana, jest wezwaniem do zjednoczenia w Imię Jezusa.
Venite adoremus eum: quia ipse est Dominus Deus noster (Przyjdźcie uwielbiajmy Go, ponieważ On jest naszym Panem, Bogiem jedynym) i do tego wykonuje się psalm 95. Uzasadnienie jak wyżej, w śpiewie: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn. Ów gregoriański śpiew jest zaczerpnięty ze śpiewnika Gaudeamus. ?
Boże lud Twój (Siedlecki) 
Na początek możemy zaśpiewać piękną pieśń, w której zwracamy się do Boga, aby pomimo naszej grzeszności nie zostawiał nas, bo to, czego najbardziej pragniemy, to jego bliskości. Chwała Tobie Boże (m.:J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, s. 163, zwrotki 2,4,5)
W tej pieśni wielbimy Boga za Jego wielkość, za to, że poprzez Chrystusa – Słowo Wcielone dostępujemy zbawienia tak jak opętany dostąpił uwolnienia od złego ducha (Ewangelia).
 
Przygotowanie darów: Pan jest mocą swojego ludu (m.: Taize, Niepojęta Trójco, s. 300)
W Ewangelii słyszymy o tym, jak Jezus uwalnia opętanego człowieka od złego ducha. Dlatego śpiewajmy, że Pan jest naszą tarczą, w Nim nasza siła i moc.
Już się nie lękaj (śpiewnik Taize, nr 50)
Dzisiejsze czytania nawołują nas, abyśmy bez lęku otworzyli się na miłość Boga i odważnie podążali za Jezusem.
Światłem i zbawieniem mym (m.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, s. 155)
Ta pieśń jest wyrazem uwielbienia Chrystusa , który jest światłością wyprowadzającą nas z ciemności grzechu, czyniącą nas zdolnymi do trwania przy Nim.
 
Komunia: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi (Exsultate Deo)
W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: "Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło." Jesteśmy ludem , który pielgrzymuje do Królestwa Bożego. W czasie procesji komunijnej ta prawda ukazuje się najpełniej. Potrzebujemy w tej drodze Jezusa, aby był naszym Światłem, które oświeca te drogę. Dlatego podczas komunii, śpiewając ten śpiew, prośmy Pana by był z nami podczas tej wędrówki, by posilał nas Swoim Ciałem i Krwią tworząc z nas jeden Lud – Kościół Święty. ?
Dajesz Jezu Ciało Swe (Niepojęta Trójco, s. 168)
Dziękując Bogu za dar, jakim dla wszystkich jest On Sam w Eucharystii, podczas komunii możemy zaśpiewać pieśń Dajesz Jezu ciało swe.
Zbliżam się w pokorze (opr.: P. Bębenek – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
W tej pieśni zawarta jest prośba o większą wiarę dla nas. Potrzebujemy jej, żeby otworzyć się na Słowo Boże, które ma moc nas przemieniać.
 
Uwielbienie: Upadnij na kolana
W Ewangelii słyszymy słowa: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży". I my poprzez ten śpiew uznajmy, że Bóg jest Święty, że jest Tym, który lituje się nad nami i nie zostawia nas samych w walce z mocami ciemności. Ten śpiew włącza nas również w uwielbienie i dziękczynienie za dar Eucharystii.
Pan nie opuszcza nigdy (Ps 9) (Exsultate Deo)
Panie ufam miłosierdziu Twemu (Ps 13) (Exsultate Deo)
Słowa tych pieśni, komponują się z antyfoną na komunię. Są też radosnym wołaniem i dziękczynieniem za to, że Jezus jest z nami, kiedy Go wzywamy.
Ad Te Jesu Christe (śpiewnik Taize, nr 133)
„Ku Tobie Jezu Chryste wznoszę moją duszę. Zbawicielu świata, w Tobie pokładam nadzieję.” Tymi słowami oddajemy siebie i wszystkie nasze sprawy Jezusowi, który jest w nas przez sakrament Komunii Świętej.
Twoje słowo (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco, s. 304)
W pieśni tej zawarty jest wątek prowadzenia naszego życia ku zbawieniu przez światłość Słowa Bożego.
 
Wyjście: Kryste, dniu naszej światłości (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Na zakończenie możemy zaśpiewać pieśń z muzyką o. Dawida Kusza OP do słów Mikołaja Reja. Powierzamy w niej swoje problemy Panu naszemu – Jezusowi Chrystusowi.
Wielkie są dzieła (m.: J. Sykulski – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
"Nowa nauka z mocą" – nauka Jezusa czyni w nas wielkie dzieła. Niech nie twardnieją nasze serca na głos Pana, niech widzialne znaki Jego miłości wzmocnią naszą ufność. ?
Wielki jest Pan (Niepojęta Trójco, s. 152)
Na koniec liturgii jeszcze raz uznajmy wielkość naszego Pana. On – Bóg wszechmogący, Pan nieba i ziemi uwalnia nas spod panowania zła i grzechu. Jemu chwała na wieki. Alleluja.
 
Urszula Rogala,
Karolina Magnuska,
Rafał Maciejewski
  

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.