Propozycje doboru pieśni na Liturgię Wigilii Paschalnej

Procesja z paschałem
Po odśpiewaniu dialogu "Światło Chrystusa - Bogu niech będą dzięki" można dołączyć refren pieśni Radosna Światłości (m.:A.Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I), a po trzecim dialogu, kiedy już paschał dotrze do prezbiterium, można zaśpiewać również parę zwrotek tej pieśni, przeplatanych refrenami.

Orędzie wielkanocne – Exultet (m.: gregoriańska)

Liturgia Słowa
Jako część pierwszego czytania o stworzeniu świata proponuję zaśpiewać Psalm o stworzeniu (m.G.Desrochers, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I).

Zamiast psalmu po trzecim czytaniu proponuję zaśpiewać Kantyk Mojżesza (m.G.Desrochers, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I), który w niezwykle dynamiczny sposób oddaje radość wybawionego Izraela.

Alleluja przed Ewangelią powinno być uroczyste a jednocześnie radosne, np. Alleluja de Hiacynthi (m.:P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II) lub Alleluja Taize (śpiewnik Niepojęta Trójco t.I, w tonacji d-moll). Powinno też być proste do powtórzenia, gdyż szczególnie ważne jest, żeby wszyscy wierni mogli się włączyć w długo oczekiwany radosny śpiew.

Liturgia chrztu
Litania do wszystkich świętych (mel.:greg.)
Gloria Patri et Filio (m.: Taize, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Oto są baranki młode (m.:J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)

Pokropienie wiernych
Surrexit Christus (ostinato Taize, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)

Liturgia bierzmowania
Sekwencja do Ducha Świętego (m. trad. lub m.:J.Gałuszka OP)

Modlitwa powszechna – śpiewana (np. m.:L.Kwiatkowski, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)

Komunia święta
Chrystus zmartwychwstan jest (m.:trad, opr.:P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)
O dniu radosny (m.:G.da Palestrina, opr.:A.Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Ty mieszkasz pośród nas (m.:A.Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)

Uwielbienie
Jezu ufam Tobie (m.:P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)

Procesja rezurekcyjna
Wesel się, nieba Królowo (m.:trad, opr. J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Zwycięzca śmierci (m.trad., np. w opracowaniu H.Kowalskiego, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)
Wesoły nam dzień dziś nastał (m.:trad. )
Otrzyjcie już łzy płaczący
(m.:trad., np. opr. D.Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)
Te Deum (m. trad., np. w opracowaniu J.Sykulskiego, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)

Zakończenie liturgii
Na Zmartwychwstanie Pańskie (m.:P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)

Proponuję, aby po liturgii zaśpiewać wspólnie z wiernymi jeszcze parę pieśni, co przedłuży radosne świętowanie tej niezwykłej Nocy.
Regnavit Dominus (m.J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco t.I)
Chrystus Pan zmartwychwstał (m.:trad, np. w opracowaniu P.Bębenka, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)
Oto jest dzień (m.:B.Korejs, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)
Laudate Dominum (m.Taize)
Christus resurrexit (m.:Taize)
O filii et filiae (m.trad, opr. P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco t.II)
Sławię Cię, Panie (m.:D.Kusz OP)
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.