Propozycje doboru pieśni na święto Ofiarowania Pańskiego

Wejście: Ludu kapłański (śpiewnik Niepojęta Trójco t. II, t. i m. L. Deiss)
Ta pieśń podkreśla wymowę święta Ofiarowania Pańskiego: przyjście Boga do Jego świątyni, zapowiedź ofiary Chrystusa.

Przygotowanie darów: Światłem i zbawieniem mym (śpiewnik Niepojęta Trójco t. I, m. J. Gałuszka OP)
Bóg, który spotyka się ze swoim ludem, jest dla niego światłością i życiem.

lub Tak Bóg umiłował świat (śpiewnik Niepojęta Trójco t. I, m. J. Gałuszka OP)
W tej pieśni podkreślony jest wątek ofiary Jezusa, który pełni wolę Ojca.

Komunia: Dajesz Jezu Ciało Swe (śpiewnik Niepojęta Trójco t. I, m. bizantyjska)
Ta pieśń eucharystyczna mówi o ofierze arcykapłańskiej Chrystusa, o Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu wyzwalających nas z grzechu.

Uwielbienie: Kantyk trzech młodzieńców (śpiewnik Niepojęta Trójco t. I, m. A.Gouzes OP)
Ta pieśń jest uwielbieniem Boga w Jego chwale.

Wyjście: Najświętsza Dziewico (śpiewnik Niepojęta Trójco t. I, m. A. Gouzes OP)
Maryja jest "Przybytkiem Boga z ludźmi" – świątynią spotkania człowieka z Bogiem, zarówno poprzez Jej Macierzyństwo, jak też przez Jej nieustającą bliskość z Bogiem.

Urszula Rogala
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.

Propozycje doboru pieśni na Święto Ofiarowania Pańskiego

Wejście: Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco, s. 218) 
Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest w polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Gromnicznej Dlatego śpiew na tę uroczystość proponuję skierować do Matki Słowa - "Przybytku Boga z ludźmi":

Wejście: Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco, s. 218) 
Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest w polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Gromnicznej Dlatego śpiew na tę uroczystość proponuję skierować do Matki Słowa – "Przybytku Boga z ludźmi":

none

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.