Propozycje doboru pieśni na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (2009)

„O święta i niepokalana Dziewico, nie wiem jakimi pochwałami zdołam Cię wysławić, bo zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą.” (fragment responsorium z Godziny czytań)

Wejście: Stabat Mater Speciosa (m.: P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Pieśń ta stawia nam przed oczy Matkę Bożą stojącą u żłóbka, której uroczystość dzisiaj obchodzimy. Wielokrotnie podejmowane w sztuce motywy Stabat Mater Speciosa oraz Stabat Mater Dolorosa tworzą dyptyk, pochodzenie obu sekwencji tradycja przypisuje włoskiemu franciszkanowi Jacopone da Todi.

Przygotowanie darów: Szczęśliwa kolebko (m.: P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

„Szczęśliwa kolebko” to piękna, prosta kolęda, której spokojny charakter może współgrać z momentem przygotowywania darów.

Komunia: Ten który słowem stwarza niebiosa (Niepojęta Trójco, s. 139)

W dzisiejszej liturgii słowa słyszeliśmy o tym, że Bóg zesłał swojego syna, zrodzonego z niewiasty. Bezpośrednio przywołuje ten fakt refren proponowanej przez nas pieśni; w zwrotce słyszymy tekst Magnificatu, który z kolei koresponduje z dzisiejszą uroczystością, ze względu na postać Matki Bożej.

Wyjście: Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły (opr. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Radujmy się z Narodzenia Pana, bo „dzięki temu, że Słowo wzięło na siebie naturę ludzką i z nią się złączyło, natura ta dostąpiła niebywałej godności: ciało śmiertelne staje się nieśmiertelne; z poddanego prawom materii staje się duchowe; a powstałe z prochu ziemi przenika bramy niebios." (z listów św. Atanazego)

Zobacz także