Propozycje doboru pieśni na V niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Duch Pański nade mną (muz. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Słowa z Księgi proroka Izajasza, które posłużyły za tekst tej pieśni są też Dobrą Nowiną o tym, że Pan Bóg działa w naszym życiu. I choć samo stwierdzenie może wydawać się banalne, bo słyszeliśmy je już nie raz, to moc, którą ta Nowina niesie ze sobą, banalna bynajmniej nie jest. „Będziesz jak zroszony ogród i jako źródło wody co się nie wyczerpie…”- śpiewamy w jednej ze zwrotek.

Wejście: Duch Pański nade mną (muz. D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Słowa z Księgi proroka Izajasza, które posłużyły za tekst tej pieśni są też Dobrą Nowiną o tym, że Pan Bóg działa w naszym życiu. I choć samo stwierdzenie może wydawać się banalne, bo słyszeliśmy je już nie raz, to moc, którą ta Nowina niesie ze sobą, banalna bynajmniej nie jest. „Będziesz jak zroszony ogród i jako źródło wody co się nie wyczerpie…”- śpiewamy w jednej ze zwrotek.

Przygotowanie darów: Asperges me (muz. M. Kłos, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Oparty na słowach psalmu 51, śpiew ten jest wołaniem o uzdrowienie, ale też wyraża naszą wiarę w Boga, który ma moc sprawić, że obmyci przez Niego, staniemy się bielsi nad śnieg.

Komunia: Dajesz Jezu ciało swe (Niepojęta Trójco, str. 168)
„Łamiemy ten chleb i błogosławimy Kielich zbawienia, bo Twoja Krew, o Chryste, jest dla nas źródłem życia. […] Kto spożywa to Ciało i pije z tego Kielicha, ten przebywa w Bogu, a Bóg w nim.”

Uwielbienie: W Tobie jest światło (muz. A. Kaszowski, opr. P.Pałka, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Często cierpienie, którego doświadczamy wydaje się nam nie do zniesienia. Doskonale odnajdujemy się w słowach Hioba „noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei” (z pierwszego czytania). Ciało i Krew Pana, które przed chwilą przyjęliśmy, pozwalają nam zobaczyć w Bogu światło, które każdy mrok rozjaśni…

Zakończenie: Głoś imię Pana (Niepojęta Trójco, str. 153)
Święty Paweł w Liście do Koryntian, którego fragment usłyszeliśmy w drugim czytaniu pisze: „biada mi gdyby nie głosił Ewangelii”, w psalmie śpiewaliśmy, że Bóg leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. Dlatego na koniec pieśń o tym, że nasz Pan jest Królem wszechmocy i chwały, w każdym cierpieniu jest naszym Życiem i Światłem.

Monika Różańska

Lub:

Wejście: Miłosierny Pan i łaskawy (Niepojęta Trójca, str. 150)
W dzisiejszej Ewangelii, po raz kolejny, słyszymy jak Jezus uzdrawia, wyrzuca złe duchy, czyni dla swojego ludu cuda. Jest dla nas miłosierny i łaskawy. Leczy nasze choroby i jest z nami, gdy jest nam ciężko. Dlatego proponuje, aby wykonać na wejście trzy pierwsze zwrotki tego śpiewu. Uważam, że doskonale oddają to, o czym słyszymy w Ewangelii.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco, str. 165)
Śpiew ten bezpośrednio nawiązuje do antyfony na wejście, która jest przeznaczona na ten dzień: „Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem.”

Przygotowanie darów: Boże mocny, Boże cudów (Siedlecki)
Jezus wie czego nam potrzeba. On „widzi serca drganie i najskrytsze myśli zna”. Jest Bogiem mocnym, Bogiem czułym na prośby swojego ludu. Dlatego módlmy się tym śpiewem, aby Pan wysłuchał naszego wołania.

U Ciebie Boże (Niepojęta Trójco, str. 151)
Tylko w Bogu nasza moc i siła. W Jego obecności i pod Jego piórami zechciejmy się schronić.

Pójdź do Jezusa (Siedlecki)
Jezus jest Lekarzem naszych dusz i ciał. Ma moc uzdrawiania. Błagajmy Go, aby i nas uzdrowił, aby dotknął nas i uleczył to co chore, zranione, aby dał Nadzieje, że z Jego pomocą zwyciężymy przeciwności tego świata.

Komunia: Pan wieczernik przygotował (Siedlecki)
Pan zaprasza do siebie wszystkich chorych, ułomnych, porzuconych. On przygotowuje dla nas ucztę z najlepszych mięs, z najwyborniejszych win. Tą ucztą jest Komunia Święta w której, Jezus uzdrawia, leczy, zaspokaja nasz głód i napełnia dobrem.

Jezusa ukrytego (Siedlecki)
W drugiej zwrotce tego śpiewu słyszymy słowa: „On wie co udręczenie, On zna co smutku łzy. Powiem Mu swe cierpienie bo serce z bólu drży.” Pozwólmy Jezusowi działać w naszym życiu, chciejmy aby On osuszał nasze łzy i przewiązywał nasze rany.

Uwielbienie: Będę śpiewał Tobie (Niepojęta Trójco, str. 274)
Tylko Bóg jest nasza Mocą. Poza Nim nie ma dla nas innego ratunku. Dlatego wołajmy: „Ty Panie jesteś mą Nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę.”

Confitemini Domino (Niepojęta Trójco, str. 273)
„Dziękujcie Panu bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.” Niech będzie Bóg uwielbiony za wszystko, co uczynił w naszym życiu.

Dzięki, o Panie składamy dzięki (Exsultate Deo)
Tak mało w naszym życiu dziękczynienia. Jezus każdego dnia uzdrawia nas, sprawia cuda w naszym życiu, tylko my nie zawsze to dostrzegamy. Dlatego wspólnie dziękujmy Panu za Jego miłość, za Jego obecność, za przywrócone życie.

Wyjście: Kto się w opiekę (Siedlecki)
Oddajmy Panu swoje życie. Zaufajmy Mu, a On sam będzie działał.

Pan ma wielką moc (Niepojęta Trójco, str. 290)
Chrystus jest Panem życia i śmierci. Oddając Jezusowi swoje życie jesteśmy pewni, że będzie walczył z nami, po naszej stronie, że objawi swoją Moc. W Nim całą nasza siła, Alleluja. 

Rafał Maciejewski

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.