Propozycje doboru pieśni na VII niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Będę śpiewał na cześć Pana (śpiewnik NT, str. 77)
W antyfonie na wejście słyszymy słowa: „Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem”.

Wejście: Będę śpiewał na cześć Pana (śpiewnik NT, str. 77)
W antyfonie na wejście słyszymy słowa: „Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem”. Nawiązując do nich, proponujemy rozpocząć Eucharystię od pieśni Będę śpiewał na cześć Pana.
Przygotowanie darów: Exaudi orationem meam (śpiewnik Taize, nr 143)
„Panie wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! Ty Boże trwasz na wieki.” Pieśń ta nawiązuje do dzisiejszego psalmu i ewangelii.
Komunia: Zbliżam się w pokorze (opracowanie Paweł Bębenek, zbiory DOL)
Na komunię proponujemy Hymn eucharystyczny Zbliżam się w pokorze
Uwielbienie: Alleluja, chwalcie Pana (śpiewnik NT, str. 260)
Na Uwielbienie zaśpiewajmy dawną pieśń, a konkretnie psalm 116, do którego muzykę skomponował w XVI wieku Wacław z Szamotuł.
Wyjście: Wielkie są dzieła (Jacek Sykulski, zbiory DOL)
W antyfonie na komunię słyszymy: „Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy”. Zgodnie z tymi słowami, proponujemy pieśń wychwalającą Pana, a zawarte w niej „Alleluja” podkreśli zakończenie ostatniej niedzieli przed Wielkim Postem.

Karolina Manguska 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.