Propozycje doboru pieśni na uroczystość św. Piotra i Pawła

Wejście: Introit (muz. P. Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Introit, znany również jako Psalm 145 lub Niechaj Cię, Panie w warstwie słownej wprost odnosi się do dzisiejszej uroczystości Świętych Apostołów: „Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła i święci Twoi niech Cię błogosławią...” Jest on częścią Missa de Sanctis, z której Kyrie, Sanctus i Agnus Dei również proponujemy wykonać w czasie dzisiejszej liturgii.

Przygotowanie darów: Nie ma większej miłości(Niepojęta Trójco, s. 307)
Prośmy w tej pieśni, by święci Piotr i Paweł uczyli nas miłości, która nie cofa się nawet w obliczu śmierci, niech naszej miłości do Boga – a przez Niego do innych ludzi – nie zaćmi żadna inna (2 zwr.).

Komunia:Skosztujcie i zobaczcie(Niepojęta Trójco, s. 174)
Zwrotki tej pieśni oparte są na tekście dzisiejszego psalmu. Niech Komunia, w czasie której będziemy je śpiewać, będzie dla nas umocnieniem, byśmy kiedyś za świętym Pawłem mogli powiedzieć „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”.

Uwielbienie: Panie, Panie nasz, dokąd pójdziemy(muz. Taizé)
Na uwielbienie proponujemy śpiew nawiązujący do słów świętego Piotra z dzisiejszej Ewangelii; ten czas uwielbienia może być jednocześnie naszym wyznaniem wiary: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga wiecznie żywego”.

Zakończenie: Idźcie na cały świat (Siedl.)
Nawiązując do apostolskiej gorliwości, która była udziałem Patronów dzisiejszego dnia, możemy zaśpiewać pieśń „Idźcie na cały świat”.

Monika Różańska

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.