Propozycje doboru śpiewów na I Niedzielę Adwentu (rok A)

Wejście: W tym świętym czasie oczekiwania (Niepojęta Trójco, s. 126)
To pieśń nawiązująca do słów z Ewangelii o tym, byśmy czuwali i byli gotowi na przyjście Pana.

Przygotowanie darów: Powstań Jeruzalem (Niepojęta Trójco, s. 280)
Święty Paweł w drugim czytaniu woła do braci, by odrzucili uczynki ciemności, stąd propozycja pieśni o podążaniu ku światłości.

Komunia: Panie mój nie jestem godzien (Niepojęta Trójco, s. 172)
Wierząc, że w Panu jest „początek i pełnia istnienia”, prośmy, by przyjęcie Komunii umocniło nas w drodze ku Jego światłości.

Uwielbienie: Wielbić Pana chcę (Taizé, Niepojęta Trójco, s. 302)

Zakończenie: Oto Pan Bóg przyjdzie (Niepojęta Trójco, s. 131)
Na zakończenie można zaspiewać pieśń o powtórnym przyjściu Pana.

Monika Różańska

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.