Propozycje doboru śpiewów na I Niedzielę Adwentu roku C

Wejście:Twórco gwiaździstych przestworzy (Niepojęta Trójco, s. 124; Exultate Deo, s. 315)
Tą pieśnią pragniemy nawiązać do hymnu nieszporów z dzisiejszej Liturgii Godzin.

Przygotowanie darów: Daj mi, o Panie (D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Dzisiejsze teksty liturgii słowa mówią o tęsknocie człowieka za Bogiem, jego łaską, zjednoczeniem z Nim. Ten śpiew wpisuje się w to tęskne wołanie.

Komunia:Witaj pokarmie (P. Bębenek, ze zbiorów DOL)
Prośmy, aby ta Komunia „spotęgowała naszą wzajemną miłość; aby serca nasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga” (por.II czytanie)

Uwielbienie: Pan blisko jest (Taizé, Niepojęta Trójco, s. 279)
„Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.” (z I czytania)

Zakończenie: Oto Pan Bóg przyjdzie (Niepojęta Trójco, s.131)
Na zakończenie proponujemy pieśń o powtórnym przyjściu Pana.

Monika Różańska 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.