Propozycje doboru śpiewów na I Niedzielę Adwentu

„Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność” (I czytanie)

Wejście: Pieśń o nadziei (Niepojęta Trójco II)

Zwrotki zawierają tekst dzisiejszej antyfony na wejście: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony”.

Przygotowanie darów: Stworzycielu gwiazd świecących (Siedl., Niepojęta Trójco I, opr. J. S. Bach lub Niepojęta Trójco II, opr. U. Rogala)

Hymn św. Ambrożego, tradycyjnie śpiewany w adwencie, opisuje zbawcze działanie Boga, który posłał na świat swojego Syna.

Procesja komunijna: Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa (Siedl.)

Uwielbienie: W tym świętym czasie oczekiwania (muz.: M. Machura; Niepojęta Trójco I, Exsultate Deo)

Ten hymn brewiarzowy wyraża naszą potrzebę przygotowania na przyjście Pana.

Zakończenie: Gwiazdo morza głębokiego (melodia staniątecka, Siedl.; czterogłosowe opracowanie: Niepojęta Trójco II)

Na zakończenie zaśpiewajmy modlitwę do Tej, która wydała na świat Zbawiciela.

Zobacz także