Propozycje doboru śpiewów na I Niedzielę Wielkiego Postu, rok A

Jezus zawierzył bezgranicznie Ojcu, stał się posłuszny, aż do śmierci i dlatego, zwyciężył księcia ciemności. Pamiętajmy, że walce ze złym duchem nie jesteśmy sami. Jest z nami Bóg, w którym nie ma żadnej ciemności.

Wejście: Dałeś nam przykład, o Jezu (Exsultate Deo)
Sam Zbawiciel staje nam dzisiaj za wzór do naśladowania. Przez czterdzieści dni pościł, stoczył walkę z diabłem i zwyciężył. Prośmy Go, aby stanął pośród nas, wejrzał na naszą pokutę i odnowił w nas ducha. Niech ten święty czas, który rozpoczęliśmy  będzie czasem prawdziwego odrodzenia i ożywienia naszego życia.

Przygotowanie darów: Pokonany został książe tego świata (Niepojęta Trójco) lub Bliskie jest Królestwo Boże (Siedl.)
„Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. Uwierzmy tym słowom. Zostaliśmy zbawieni drogocenną Krwią Jezusa. W dzisiejszym drugim czytaniu usłyszymy: „Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”. Jezus zawierzył bezgranicznie Ojcu, stał się posłuszny, aż do śmierci i dlatego, zwyciężył księcia ciemności. Pamiętajmy, że walce ze złym duchem nie jesteśmy sami. Jest z nami Bóg, w którym nie ma żadnej ciemności.

Komunia: Zbliżam się w pokorze (Siedl.) lub Witam Cię, witam (Siedl.)
Przyjmując żywego Boga prośmy, aby Jego Ciało i Krew oczyściło nas z wszelkich grzechów

Uwielbienie: SILENTIUM SACRUM
W czasie Wielkiego Postu jesteśmy szczególnie zaproszeni do ciszy. Dlatego proponuję, po uprzedniej zapowiedzi celebransa, po komunii zachować święte milczenie.

Wyjście: Nawróć się ludu w pokorze (Exsultate Deo) lub Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu (Siedl.)
Otwórzmy nasze serca i nawróćmy się do Boga. „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”.

 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.