Propozycje doboru śpiewów na I Niedzielę Wielkiego Postu roku C

Wejście: Trisagion 1 (Niepojęta Trójco, s. 188)
Na rozpoczęcie tej liturgii zwracamy się do Tego, który jest źródłem naszego nawrócenia i któremu chcemy się powierzać w czasie Wielkiego Postu. Wołamy, że jest Wieczny i Święty, że jest naszym Bogiem, wierząc, że jeśli będziemy ustami wyznawali, że Jezus jest Panem i uwierzymy, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniemy zbawienie (zob. II czytanie).

Przygotowanie darów: Exaudi Deus (P. Pałka, ze zbiorów DOL)
Niech ten śpiew będzie wyrazem naszej tęsknoty za Bogiem i pokornej prośby o Jego łaskę w naszym życiu, On sam obiecał nam, że nas wysłucha (zob. Antyfona na wejście).

Komunia: Duch i ogień (P. Bębenek, ze zbiorów DOL)
Niech przyjęcie Ciała Pana Jezusa – w myśl słów tej pieśni – uzdrowi nasze dusze. Niech ożywia naszą wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość i nauczy żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (zob. Modlitwa po Komunii).

Uwielbienie: Duszo Chrystusowa (C. Paciorek, ze zbiorów DOL)
„Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.”

Zakończenie: Converte nos (Taizé, oprac. D. Kusz OP)
Prośmy o łaskę nawrócenia, abyśmy postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa, a przez to mogli prowadzić święte życie (zob. Kolekta). 

Monika Różańska 

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.