Propozycje doboru śpiewów na II NIedzielę zwykłą roku A

Jezus jest tym, na którego zstąpił Duch Święty, jest obiecanym Mesjaszem, który przyszedł, aby dać nam życie, aby wyzwolić nas spod jarzma niewoli i oswobodzić nas z wszelkiego lęku. Jest odwiecznym Słowem Ojca, które z miłości do nas przyjęło ludzkie ciało i zamieszkało pośród nas.

Wejście: Ludu kapłański – zwrotka 1 i 3 (Siedl.)
Jezus – Umiłowany Syn Ojca, Boży Baranek, który przyszedł zgładzić grzechy świata. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy świadectwo św. Jana Chrzciciela o Jezusie, który prawdziwe jest Mesjaszem. Rozpocznijmy liturgię II niedzieli zwykłej naszym wyznaniem: „Tobie śpiewamy o Synu umiłowany Ojca, Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich”

Przygotowanie darów: Duch Pański nade mną (D. Kusz OP, Pieśń o nadziei) lub Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – zwrotka 1 (Exsultate Deo)
Jezus jest tym, na którego zstąpił Duch Święty, jest obiecanym Mesjaszem, który przyszedł, aby dać nam życie, aby wyzwolić nas spod jarzma niewoli i oswobodzić nas z wszelkiego lęku. Jest odwiecznym Słowem Ojca, które z miłości do nas przyjęło ludzkie ciało i zamieszkało pośród nas.

Komunia: Hymn etiopski (Niepojęta Trójco I) i/lub Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka (Exsultate Deo) i/lub Pan wieczernik (Siedl.)
Antyfona na komunię: „Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi”. Ps 23, 5 Eucharystia jest ucztą, na której Jezus karmi nas swoim Ciałem i poi swoją Krwią. Sam Bóg obficie zastawia dla nas stół i zaprasza, abyśmy kosztowali z tego co przygotował. Ci, którzy zasiedli wraz z Panem do uczty usłyszą: „Dusza wasza nie zazna nigdy głodu, a serce łaknąć więcej już nie będzie”.

Uwielbienie: Najwyższemu Panu chwała – z pieśni: Boże lud Twój czcią przejęty (Siedl.)
Wraz z całym niebem i z całą ziemią uwielbiajmy Boga, za dar Syna, który przez swoje przyjście na świat połączył ziemię z niebem i tym samym otworzył nam drogę do Ojca

Wyjście: Głoś Imię Pana (Exsultate Deo) lub Boże zmiłuj się nad nami (Exsultate Deo)
Kiedy spotkamy Jezusa, to tak jak św. Jan, jesteśmy zobowiązani do głoszenia Jego obecności w całym świecie. Pełni ewangelizacyjnego zapału, prośmy Pana o Ducha męstwa dla nas, abyśmy głosili Dobrą Nowinę całemu światu, aby wszyscy mieszkańcy ziemi ujrzeli drogi Pana i uwierzyli w Jego realną obecność pośród nas.

Rafał Maciejewski

 

Zobacz także