Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę Adwentu (rok A)

„Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga” – głosi antyfona na Komunię świętą. Wyraźmy naszą radość, że Chrystus „pociesza wędrowników wśród życia burzliwego”

Wejście: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (1 – 6)
Odwołując się do antyfony na wejście II Niedzieli Adwentu: „Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się wasze serce”, rozpocznijmy liturgię Mszy świętej śpiewem pieśni „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”, w której wyrażamy prawdę, że Bóg gotuje nam światłość zbawienną.

Przygotowanie Darów: Przybądź, Panie, bo czekamy
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o Janie Chrzcicielu, który swoją misją przygotowywał prostą drogę dla nadchodzącego Zbawiciela. Składając na ołtarzu dar chleba i wina, zaśpiewajmy pieśń „Przybądź, Panie, bo czekamy”.

Komunia święta: Gdzie w uroczystej cichości
„Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga” – głosi antyfona na Komunię świętą. Wyraźmy naszą radość, że Chrystus „pociesza wędrowników wśród życia burzliwego”, śpiewem „Gdzie w uroczystej cichości”.

Uwielbienie: Dzięki, o Boże Ojcze, składamy (1 – 6)
Bóg zesłał na świat swojego Syna, aby odkupić nas z grzechów. Dziękując Bogu Ojcu za dar Ciała i Krwi Chrystusa, uwielbiajmy Go śpiewem sześciu zwrotek pieśni „Dzięki, o Boże Ojcze, składamy”.

Wyjście: Oto Pan Bóg przyjdzie
Nawiązując po raz kolejny do antyfony na wejście, zakończmy dzisiejszą Eucharystię śpiewem antyfony „Oto Pan Bóg przyjdzie”.

Marcin Juraha

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.