Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę Adwentu roku C

Wejście: Duch Pański nade mną (m.: D. Kusz OP, Pieśń o nadziei)

Psalm: nr 8 (m.: J. Gałuszka, Niepojęta Trójco)

Alleluja: Jamneńskie (m.: J. Sykulski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Przygotowanie darów: Oto Pan Bóg przyjdzie (opr. D. Kusz OP)

Komunia: Ps 33 [Skosztujcie i zobaczcie] (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Wyjście: Wielkie są dzieła (m.: J. Sykulski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Części stałe: Missa Orientalis (Niepojęta Trójco).

Jakub Grzywa OP

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.