Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę Wielkanocną (Miłosierdzia), rok A

Antyfona na wejście wzywa nas do wielkiej radości z faktu zmartwychwstania Chrystusa i otwarcia nam bram nieba: „Radujcie się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja”.

Wejście: Otrzyjcie już łzy płaczący
Antyfona na wejście wzywa nas do wielkiej radości z faktu zmartwychwstania Chrystusa i otwarcia nam bram nieba: „Radujcie się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja”. Dlatego rozpocznijmy dzisiejszą liturgię śpiewem „Otrzyjcie już łzy płaczący”.

Przygotowanie Darów: Zwycięzca śmierci, piekła (1 i 5 zwrotka)
Ewangelista Jan przenosi nas do grona uczniów, przebywających w Wieczerniku, a pomiędzy którymi staje Chrystus Zmartwychwstały, pokazujący swoje rany – „nieśmiertelności […] znamiona”. Składając na ołtarzu dar chleba i wina, śpiewajmy wspólnie pierwszą i piątą zwrotkę pieśni „Zwycięzca śmierci, piekła”.

Komunia święta: Zbliżam się w pokorze albo: Adoro Te devote (1 – 4 zwrotki)
Antyfona komunijna – słowa świętego Tomasza, Apostoła – zaczerpnięta została z dzisiejszej Ewangelii: „Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Alleluja”. Podczas Komunii świętej warto zaśpiewać przede wszystkim czwartą zwrotkę śpiewu „Adoro Te devote” w polskim przekładzie („Zbliżam się w pokorze”).

Uwielbienie: Cały świat niech śpiewa tę pieśń
„Bóg okazuje nam miłosierdzie, niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas!” – dziękując Panu za to, że jest Bogiem miłosiernym, śpiewajmy psalm „Cały świat niech śpiewa tę pieśń”.

Zakończenie: Jezu, ufam Tobie!
Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia oraz dzień beatyfikacji Jana Pawła II. Na zakończenie liturgii powierzmy nas i cały świat Bogu bogatemu w miłosierdzie i wołajmy: „Jezu, ufam Tobie!”

Utwór organowy: J. S. Bach, Heut triumphiret Gottes Sohn, BWV 630
Radość i wdzięczność Bogu Ojcu za zmartwychwstanie Chrystusa można wyrazić, wykonując utwór Jana S. Bacha pod tytułem „Heut triumphiret Gottes Sohn”.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.