Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę Wielkiego Postu, rok A

Antyfona na wejście: O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Wejście: Zbudź się o śpiący (m.:D.Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco II tom)
Antyfona na wejście: O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Przygotowanie darów: Tak Bóg umiłował świat (m.:J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco I tom)
Ta pieśń łączy dwa ważne wątki dzisiejszych czytań: Miłość Ojca i Syna oraz Ich miłość do nas, a także wiara, która prowadzi nas do jedności z Bogiem.

Komunia: Błogosławcie Pana (m.:P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco II tom)
W trudach i przeciwnościach znoszonych z wiarą (II czyt.) odnajdujemy drogę do Boga.

Uwielbienie: Jezu ufam Tobie (m.:P.Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco II tom)
Wątkiem łączącym wszystkie dzisiejsze czytania jest ufność miłosierdziu Bożemu.
lub
Kantyk trzech młodzieńców (m.: A.Gouzes OP, śpiewnik Niepojęta Trójco I tom)
Ta pieśń jest uwielbieniem Boga w Jego chwale.

Wyjście: Pieśń o nadziei (m.:D.Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco II tom)
Ta pieśń również podkreśla ten wątek, nawiązując zwłaszcza do psalmu i drugiego czytania.
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.