Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę Wielkiego Postu, rok C

Wejście: Ps145 "Niechaj cię panie"

Chwała Tobie królu wieków (m.: J. Gałuszka)

Przygotowanie darów: Chwała tobie Boże (m.: J. Gałuszka) 

Komunia: Chleb niebiański (m.: J. Gałuszka) lub U Ciebie Boże (m.: J. Gałuszka)

Uwielbienie: Kantyk trzech Młodzieńców (m.: J. Gałuszka)

Wyjście: Pan króluje (opr. M. Pilśniak OP)

Jakub Grzywa OP

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.