Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę po Bożym Narodzeniu

Trwając w okresie Bożego Narodzenia, podczas liturgii śpiewamy kolędy, dlatego też nie do wszystkich kolęd dodaje uzasadnienie.

Wejście: Wesołą nowinę bracia słuchajcie

Przygotowanie darów: Mizerna cicha (zwrotki 1, 3, 6 zwrotki wg. śpiewnika Niepojęta Trójco)
Razem z przyjściem Jezusa na świat przyszła nadzieja dla nas.
Słowo Odwieczne, Światłość prawdziwa, jest z nami. Jezus przyjmując ludzkie ciało, daje nam moc do walki z wrogami ciemności.

Komunia: Bóg się rodzi, moc truchleje
Z Ewangelii św. Jana: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy."

Uwielbienie: Ten, który Słowem stwarza niebiosa (Niepojęta Trójco)
Bóg posłał na ziemie Swojego Syna – Słowo Przedwieczne. Uwielbiajmy GO za Ten dar Jego miłości.

Wyjście: W żłobie leży

Rafał Maciejewski
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.