Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

Procesja wejścia: Bóg się rodzi [Siedl.]
Kolęda ta nawiązuje do antyfony na wejście [Wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu.] i do tekstu Ewangelii [Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę…].

Przygotowania darów: Mizerna, cicha stajenka licha [Siedl.
Ten śpiew, zwłaszcza w swoich dalszych zwrotkach, jest kolejnym nawiązującym do liturgii słowa: Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, Bóg-Człowiek tu wcielony. Wcielenie sprawiło, że sam Bóg zamieszkał pośród ludzi, darował siebie i przyniósł pokój.

Komunia: Anioł pasterzom mówił [Siedl.
Kolęda nawiązująca bezpośrednio to przeżywanego przez nas okresu Narodzenia Pańskiego.

Uwielbienie: Ten, który Słowem stwarza niebiosa [Niepojęta Trójco
To kolejna pieśń, która w bardzo konkretny sposób wiąże się ze słowami liturgii słowa: Na początku było Słowo (…) Wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. To Słowo istniało od wieków w Bogu, przez Nie został stworzony wszechświat, Ono w Jezusie zostało posłane na świat dla zbawienia człowieka.

Tryumfy Króla niebieskiego [Siedl.
Pieśń, której treść jest ogłoszeniem wielkiego wydarzenia: Chwała Boża zstąpiła na ziemię, a w Komunii świętej do naszych serc. Jest dobrym środkiem uwielbienia Boga za dar Eucharystii.

Wyjście: Wesołą nowinę, O gwiazdo betlejemska [Siedl.
Dzisiejszą liturgię zakończmy śpiewem jakiejś powszechnie znanej, tradycyjnej kolędy.

Piotr Obiedziński

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.