Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę zwykłą roku C

Wejście: Cała Ziemio wołaj (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Ta pieśń nawiązuje do pierwszego czytania (radość ze zbawienia), do psalmu (radość całej ziemi) i Ewangelii (radość z cudów czynionych przez Boga), a poza tym stanowi dobre wprowadzenie do niedzielnej Eucharystii ze względu na treści związane ze Zmartwychwstaniem.

Przygotowanie darów: Różne są dary łaski (m.: P. Bębenek, ze zbiorów DOL)
Ta pieśń nawiązuje bezpośrednio do słów drugiego czytania, a ponadto jej zwrotki (Psalm 23) idealnie pasują do pierwszego czytania (Pan Bóg nas szuka i prowadzi).

Komunia: Mamy Przyjaciela (m.: S. Wesołowski, ze zbiorów DOL)
Po pierwsze jest to opowieść o Bogu, który szuka nas, znajduje i uzdrawia (tak jak w pierwszym czytaniu), po drugie jest to pieśń eucharystyczna, a po trzecie odnosi się do Bożego Narodzenia.

Uwielbienie: Psalm 62 (m.: D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Ta pieśń wyraża oddanie i ufność Panu Bogu, który może dokonać w naszym życiu wielkich cudów.

lub

Jezu, Śliczny Kwiecie
Dla wielbicieli kolęd.

Wyjście: Wielkie są dzieła (m.: J. Sykulski, ze zbiorów DOL)
Ta pieśń nawiązuje do cudu w Kanie.

lub

Bóg się rodzi
Mimo, że liturgicznie skończył się już okres świętowania Bożego Narodzenia, tradycyjnie można jeszcze śpiewać kolędy (chociaż lepiej, żeby nie dominowały).

Urszula Rogala

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.