Propozycje doboru śpiewów na III NIedzielę zwykłą roku A

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni.

Procesja wejścia: Cała ziemio [Niepojęta Trójco t. II
Liturgię III niedzieli zwykłej z wielką radością rozpocznijmy wołaniem: Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana! Śpiew ten, zwłaszcza w swojej pierwszej wrotce bezpośrednio nawiązuje do dzisiejszej antyfony mszalnej: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni.

Radosna światłości [Niepojęta Trójco t. I
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Iz 9,1). Pieśnią na wejście możemy także wychwalać Jezusa Chrystusa – Światłość prawdziwą, która przyszła na świat.

Przygotowanie darów: Światłem i zbawieniem mym [Niepojęta Trójco t. I
Pieśń ta nawiązuje do śpiewanego w liturgii słowa psalmu responsoryjnego: Pan moim światłem i zbawieniem moim, a także do pierwszego czytania i Ewangelii. Wspólny śpiew uświadamia nam jeszcze dobitniej, że Jezus jest Światłem na drogach naszego życia.

Różne są dary łaski [Niepojęta Trójco t. II
Tematyka tego śpiewu łączy się z dzisiejszym drugim czytaniem [byście byli jednego ducha i jednej myśli], a także pięknie wpisuje się w przeżywany obecnie Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

Komunia: Mądrość stół zastawiła [Niepojęta Trójco t. I
Jedna z antyfon na komunię jest takiej treści: Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Proponowana pieśń, zwłaszcza w swojej trzeciej zwrotce treściowo odpowiada antyfonie.

Dziękczynienie: Dzięki Ci, Panie, zwłaszcza 5. zwrotka [Niepojęta Trójco t. II
Niech nasze uwielbienie Pana za dar Eucharystii będzie w dniu dzisiejszym połączone z nastawieniem ekumenicznym, do którego wzywa nas Kościół. Módlmy się więc słowami: Spraw to, Ojcze Wszechmocny, w dobroci swej niezmiernej, byśmy się stali jedno.

Wyjście: Idźcie na cały świat [Exsultate Deo
W słowach Ewangelii usłyszeliśmy relację o powołaniu apostołów przez Jezusa. Każdy z nich został wezwany, by iść i czynić uczniów ze wszystkich narodów. To zadanie dotyczy także każdego chrześcijanina, a ta pieśń jest dla nas przypomnieniem o tej ważnej misji.

Ojcze spraw [Niepojęta Trójco t. I
Trwając w modlitwie o jedność wszystkich chrześcijan błagajmy Pana o zjednoczenie wszystkich wierzących w Niego, ale także o jedność w naszym otoczeniu.

kl. Piotr Obiedziński

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.