Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę Adwentu (rok A)

Chciejmy usłyszeć słowa proroka Izajasz: „Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie”.

Wejście: Raduj się ziemio (Siedl., Exsultate Deo, wyd. 10, str. 341)
Trzecia niedziela Adwentu w Kościele jest niedzielą radości – Gaudete, radości z faktu, że Pan już jest blisko, że zbliża się nasze odkupienie. „Radujcie się zawsze w Panu, * raz jeszcze powiadam: radujcie się! * Pan jest blisko.” Flp 4, 4. 5 (antyfona na wejście)

Przygotowanie darów: Pan blisko jest, oczekuj Go (Taize)
„Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.” Prośmy, abyśmy umieli cierpliwie oczekiwać Tego, którego zapowiadali prorocy. Tylko w Nim jest nasza moc i siła

Komunia: Oto Pan przybywa (Siedl., Exsultate Deo, wyd. 10, str. 336) lub Idzie, idzie Bóg prawdziwy (Siedl.)
"Powiedźcie małodusznym: * Odwagi! Nie bójcie się! * Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić.” Przygotujmy nasze serca na przyjście Pana. Nie bójmy się tego świętego dnia. To będzie piękne spotkanie. Ten Bóg, który przyjdzie na końcu czasów, przychodzi do nas każdego dnia w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Czemu więc trwożą się nasze serca? Chciejmy usłyszeć słowa proroka Izajasz: „Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie”.

Uwielbienie: Niech się radują niebiosa i ziemia (Exsultate Deo, wyd. 10, str. 477)
Wraz z całym niebem i ziemią uwielbiajmy Pana, bo Jego przyjście jest blisko

Wyjście: Niebiosa rosę (Siedl.)
Wołajmy z tęsknotą: „Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.