Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę Adwentu, rok B

„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (antyfona na wejście)

Wejście: Oto Pan Bóg przyjdzie (t. i mel.: Siedl., opr. D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, tom II)

W III Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Gaudete – radości, cieszmy się ze zbliżającego się przyjścia Pana. Powszechnie znana antyfona gregoriańska „Oto Pan Bóg przyjdzie”, odśpiewana przez całe zgromadzenie wiernych, pełna jest dostojnego i radosnego brzmienia, wyrażając nadzieję na zbliżającą się radość w gronie wszystkich świętych.

Przygotowanie darów: Duch Pański nade mną (m.: D. Kusz, Pieśń o nadziei, s. 18”)

Pieśń nawiązuje do treści I czytania. Treść zwrotek, zaczerpnięta z księgi Izajasza, to pełne radości i nadziei wyznanie wiary w potężne przyjście Boga – zarówno to ostateczne, jak i przyjście w Duchu Świętym, podczas Eucharystii.

Procesja komunijna: Skosztujcie i zobaczcie – Psalm 34 (m.:S. Ziemiański SJ, opr. D. Kusz OP, Niepojęta Trójco, tom II)

Śpiewając pochwalny psalm 34 dziękujemy Panu za wielką łaskę spotkania z Nim w Eucharystii. Pieśń ta jest radosnym śpiewem pasującym do charakteru dzisiejszej Niedzieli.

Uwielbienie: Magnificat anima mea (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, tom II)

Pieśń jest uwielbieniem słowami Maryi: „Wielbi dusza moja Pana”. Cieszmy się dzisiaj razem z Maryją z obfitych darów, które już teraz otrzymujemy, a także z tych które są nam obiecane na końcu świata.

Zakończenie: Maranatha, Przyjdź Panie, Przyjdź (m.: Fr. Ephraim, opr. A. Piecuch, J. Gałusza OP, Niepojęta Trójco I)

Na zakończenie zaśpiewajmy tę żywą pieśń, będącą prośbą o szybkie przyjście Pana.

Zobacz także