Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę Wielkanocną, rok A

„Żyje znowu nasz Król chwały, który za nas dał się cały”. Ucieszmy się obecnością Jezusa, którego Bóg wskrzesił z martwych i, tak jak dwaj uczniowie, porzućmy rozczarowanie i smutek i wróćmy do swoich opowiadając, że Pan nasz żyje.

Wejście: Otrzyjcie już łzy płaczący (zwrotka 1 i 6)*
Podczas dzisiejszej Eucharystii, razem z uczniami udajemy się do naszego Emaus, smutni i rozczarowani. Ale podobnie jak Ci dwaj mężowie, pozwólmy Jezusowi przybliżyć się do nas i iść z nami, aby potem słyszeć jak wyjaśnia nam Pisma, rozpoznać Go przy łamaniu chleba i ucieszyć się Jego obecnością. Prośmy, aby dzisiejsza Eucharystia była spotkaniem Zmartwychwstałego Pana, abyśmy rozpoznali Go przy łamaniu chleba i głoszeniu Ewangelii.

Przygotowanie darów: Pan zmartwychwstał i jest z nami (Niepojęta Trójco, t. II, Exsultate Deo) lub Nie zna śmierci Pan żywota (Siedl.)
„Żyje znowu nasz Król chwały, który za nas dał się cały”. Ucieszmy się obecnością Jezusa, którego Bóg wskrzesił z martwych i, tak jak dwaj uczniowie, porzućmy rozczarowanie i smutek i wróćmy do swoich opowiadając, że Pan nasz żyje.

Komunia: Chrystus zmartwychwstan jest (Siedl., szczególnie zwrotki 1-3, 8-9) lub Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (Exsultate Deo, szczególnie zwrotka 3)
Przymuszony przez uczniów Jezus, zostaje z nimi, łamie i błogosławi chleb. Po tym geście uczniowie rozpoznają swojego Mistrza. I my podczas dzisiejszej Eucharystii rozpoznajmy Zmartwychwstałego Pana, wróćmy do naszego Wieczernika i ogłaszajmy, że Pan zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Siedl.)
Razem z całym stworzeniem, które jest na ziemi dziękujmy Bogu za cud Zmartwychwstania. Nie czas na smutek, kiedy Pan ofiarowuje nam Nowe Życie, Życie w obfitości.

Wyjście: Wesel się Królowo miła (Siedl.)
Razem z Maryją weselmy się i radujmy ze Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela

__________________________________________
*Do dzisiejszego repertuaru dołączam szóstą zwrotkę proponowanej pieśni.

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja…

6. Do Emaus dwaj uczniowie idący, smutni srodze,
Zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze,
Aż gdy chleb im błogosławił i tak zdumionych zostawił.
Alleluja…

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.