Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę Wielkanocną roku B

Wejście: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco, s. 165
Pieśń ta nawiązuje do dzisiejszej antyfony na Wejście „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie.”

Wejście: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco, s. 165
Pieśń ta nawiązuje do dzisiejszej antyfony na Wejście „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie.”

Przygotowanie darów: Pokój wam (m.: P. Pałka, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Śpiew ten przypomina nam słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, kiedy stanął On pośrodku apostołów, a im wydawało się, że widzą ducha. Słowa „Pokój wam” będą się często pojawiały w spotkaniach Jezusa z najbliższymi; z jednej strony wskazując na sam fakt, że Zmartwychwstały obdarza nas pokojem, z drugiej zaś – jako zadanie – byśmy nieśli Chrystusowy pokój całemu światu.

Komunia: Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, s. 168) 

Prośmy Pana, o takie przeżywanie momentu Komunii z Nim, abyśmy mocniej uwierzyli w słowa, które wypowiedział do uczniów: „To Ja jestem”, abyśmy Go poznali pod postaciami chleba i wina.

Uwielbienie: Surrexit Christus (m.: Taizé, Niepojęta Trójco, s. 318)

„Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.”( z dzisiejszej Kolekty) Niech źródłem naszej radości będzie Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Zakończenie: Sławię Cię, Panie (m.: D. Kusz OP, Pieśń o nadziei, s. 24)

I jeszcze jedna pieśń o radości paschalnej, bo „czas zmiłowania powrócił, zabłysnął dzień wybawienia (…) z ciemności świat się wyzwolił…”.

Monika Różańska

Propozycja 2

Wejście: Zwycięzca śmierci zw. 1, 4, 5 (Siedl.)
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o kolejnym pojawieniu się Zmartwychwstałego Pana wśród uczniów. Jezus pokazuje im swoje rany i utwierdza w wierze wyjaśniając pisma. I do nas przychodzi Pan, żeby nas zatrwożonych obdarzyć pokojem. Przez 50dni będzie z nami w naszym wieczerniku, w naszej wędrówce do Emaus, w naszym połowie ryb i będzie utwierdzał nas w wierze, będzie wyjaśniał pisma i przekonywał że prawdziwie zmartwychwstał. Nie zmarnujmy tego czasu.

Pan króluje (Niepojęta Trójco, str. 159)
W nawiązaniu do antyfony na wejście warto wykonać proponowany śpiew. Jeżeli śpiew „Pan króluje” będzie wykonywany na wejście, wtedy proponuję, aby pieśń „Zwycięzca śmierci” była wykonywana w innym momencie tej liturgii, gdyż bardzo pasuje do niedzielnej Ewangelii. 

Przygotowanie darów: O filii et filiae (O dzieci Boże dosyć łez)
Proponuje śpiewać 4 pierwsze zwrotki, a szczególnie 4 zwrotkę, która nawiązuje do słów z Ewangelii: „A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».”

Komunia: Pan zmartwychwstał i jest z nami (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 170)
Jezus Zmartwychwstały przychodzi do nas w postaci eucharystycznego chleba. Chce napełnić nasz wieczernik swoim pokojem i pewnością że On żyje, że jest obecny pośród nas, i że w komunii z Nim możemy powstać z naszych grobów i ciemności. 

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Siedl.)

Najwyższemu Panu chwała, alleluja (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 167)
W czasie paschalnym jesteśmy wezwani do wielkiej radości. Dlatego wraz z wszelkim stworzeniem uwielbiajmy Pana radosnym hymnem za wielkie dzieła których dokonał na ziemi. 

Wyjście: Wstał Pan Chrystus (Siedl.)

Dziś Chrystus Król wiecznej chwały (Siedl.)
Proponuje zakończyć liturgię tradycyjnym śpiewem wielkanocnym. Coraz rzadziej w naszych kościołach słychać te tradycyjne pieśni paschalne. Szkoda, bo ich teksty są bogactwem Kościoła.

Rafał Maciejewski

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.