Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę Wielkanocną roku C

Wejście: Cała ziemio wołaj (D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Na rozpoczęcie liturgii proponuję śpiew nawiązujący tekstem do Antyfony na wejście, w której słyszymy: Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia (...). 

Przygotowanie darów: Ty mieszkasz pośród nas (Niepojęta Trójco, s. 202)
W aklamacji przed Ewangelią słyszeliśmy Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi; w nawiązaniu do niej możemy zaśpiewać pieśń wyrażającą naszą wiarę w zmartwychwstanie. 

Komunia: Dajesz Jezu ciało swe(Niepojęta Trójco, s. 168)
„Spożywamy Nieśmiertelnego, który składa ofiarę za śmierć dając życie,
Zstępuje do piekła i zostawia je zwyciężone.” 

Uwielbienie: Surrexit Christus(Taizé, Niepojęta Trójco, s. 318)

Wyjście: Sławię Cię, Panie(D. Kusz OP, ze zbiorów DOL)
Refren proponowanej pieśni pokrywa się ze słowami psalmu responsoryjnego. 

Monika Różańska

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.