Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę Wielkiego Postu roku C

Wejście: Nawróć nas, Panie (śpiewnik Siedleckiego lub oprac. ze zbiorów DOL)
Pieśń ta nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii: "jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie".

Przygotowanie darów: Modlitwa o skruchę(m.: J.Sykulski, ze zbiorów DOL)
Możemy modlić się słowami tej pieśni o czyste serce, takie, które "nie pożąda złego" "abyśmy nie upadli" (czytanie z listu do Koryntian).

Komunia: Zbliżam się w pokorze (m.: trad., np. w opracowaniu P.Bębenka)
Zwłaszcza słowa 6 zwrotki tej piesni ("Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud, oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.") dobrze pasują do wszystkich dzisiejszych czytań.

lub Duch i ogień (m.: P.Bębenek, ze zbiorów DOL).
W tej pieśni eucharystycznej podkreślony jest wątek uzdrowienia nas przez Boga, co stanowi podsumowanie dzisiejszych czytań: nawrócenie jest możliwe dzięki łasce Bożej. 

Uwielbienie: Na wieki (m.: P.Pałka, ze zbiorów DOL) lub Miłosierny (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Obie te pieśni mówią o miłosierdziu Bożym, które uwalnia nas od grzechu i śmierci. 

Wyjście: Będę Cię chwalił, Boże (m.: U.Rogala, ze zbiorów DOL)
Słowa refrenu tej pieśni: "życie moje wyrwałeś z głębi szeolu" (oraz zwrotki) podkreślają wątek Zbawienia, żywo obecny w dzisiejszych czytaniach.

lub U Ciebie, Boże (śpiewnik Niepojęta Trójco)
Pieśń ta (zwłaszcza zwrotki) jest modlitwą o wyrwanie nas z niewoli grzechu.

Zobacz także

Urszula Rogala

Urszula Rogala na Liturgia.pl

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność: kompozycja). Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę filmową i liturgiczną. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, między innymi podczas paru edycji Uczniowskiego Forum Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego), podczas cyklu koncertów symfonicznych w ramach projektu Nova Hereditas, na wielu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także podczas koncertu członków orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia). Od wielu lat śpiewa i dyryguje w scholach parafii oo. Dominikanów na Służewie w...