Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę zwykłą roku C

Jezus Chrystus jest Mesjaszem, na którym spełniają się wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Wszyscy tworzymy Kościół - Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. On jest Głową tego Kościoła, jest Mesjaszem wypełniającym zapowiedzi proroków, przynoszącym światu miłość i pojednanie.

Wejście: Ludu kapłański – zwrotka 3
Jezus Chrystus jest Mesjaszem, na którym spełniają się wszystkie proroctwa
Starego Testamentu.

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza – zwrotka 2 (Exsultate Deo, str. 339)
Wszyscy tworzymy Kościół – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. On jest Głową
tego Kościoła, jest Mesjaszem wypełniającym zapowiedzi proroków,
przynoszącym światu miłość i pojednanie

Przygotowanie darów: Duch Pański nade mną (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Śpiew ten nawiązuje do niedzielnej Ewangelii.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Exsultate Deo, str.431)
Śpiew ten nawiązuje do antyfony przeznaczonej na tę niedzielę.

Uwielbienie: Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystus (Exsultate Deo, str.92)
Uwielbiajmy Boga w Trójcy jedynego.

Zakończenie: Twoje Słowo (Niepojęta Trójco, str. 304)
Niech Słowo Chrystusa będzie drogowskazem w naszym życiu. Niech będzie
naszym Prawem Życia, którym będziemy się kierować.

opr. Rafał  Maciejewski

Zobacz także